PočetnaPretraga
Odabrani tip:

Kreditne linije

Tagovi:

Lista rezultata

Investicioni krediti za početnike u biznisu

Maksimalni iznos kredita50.000,00€
 • Žene u biznisu
 • Preduzetnici
 • Početnici u biznisu
 • Investicije

Krediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja

Maksimalna vrijednost kredita7.000.000,00 €
 • Žene u biznisu
 • Mala i srednja preduzeća
 • Likvidnost

Investicioni krediti za razvoj preduzetništva

Maksimalni iznos kredita50.000,00 €
 • Žene u biznisu
 • Preduzetnici
 • Početnici u biznisu
 • Investicije

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Maksimalna vrijednost kredita5.000.000,00 €
 • Žene u biznisu
 • Preduzetnici
 • Mala i srednja preduzeća
 • Poljoprivrednici
 • Likvidnost

Investicioni krediti za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnji hrane

Maksimalni iznos kredita7.000.000,00 €
 • Žene u biznisu
 • Preduzetnici
 • Mala i srednja preduzeća
 • Poljoprivrednici
 • Investicije

Investicioni krediti za unaprjeđenje ženskog preduzetništva

Maksimalni iznos kredita300.000,00 €
 • Žene u biznisu
 • Preduzetnici
 • Mala i srednja preduzeća
 • Investicije
1 2 3 4