PočetnaOstaloMeđunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Evropska investiciona banka (EIB) je finansijska institucija Evropske unije. Kroz investicione projekte i programe, podstiče uravnotežen razvoj i ekonomsku i socijalnu koheziju u državama članicama EU, kao i van Evropske unije. EIB je najveća multilateralna kreditna institucija na svijetu i jedan od najvećih pružalaca klimatskog finansiranja.

IRF je strateški partner EIB-a u Crnoj Gori. Zvanična saradnja sa Evropskom investicionom bankom (EIB), započeta je u 2012. godini, tako da su ukupno zaključeni kreditni aranžmani sa EIB-om, do kraja mjeseca jula 2022. godine, vrijedni 520 mil €.

Odluka Evropske investicione banke da svih ovih godina kreditno podržava IRF predstavlja potvrdu uspješnosti saradnje u obezbjeđivanju preduslova i stvaranju povoljne ekonomske klime za nesmetan i brz rast i razvoj malog i srednjeg biznisa.

Sredstva EIB-a su namijenjena za finansiranje:

 • preduzetnika i opšteg MMSP sektora uključujući mid-caps, preduzeća javnog sektora i velikih preduzeća;
 • infrastrukturni i ekološki projekti;
 • projekti lokalnih samouprava;
 • projekata klimatske akcije/zelene projekte (projekti klimatskog ublažavanja i projekti klimatske adaptacije). 

Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB)
Zvanična saradnja IRF-a sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB) započeta je 2018. godine. CEB je najstarija evropska multilateralna razvojna finansijska institucija sa isključivo socijalnim opredjeljenjem odnosno socijalnim mandatom.

CEB doprinosi implementaciji socijalno orjentisanih investicionih projekata kroz tri sektorske linije, redom:

 • inkluzivni rast: rad na garantovanju pristupa ekonomskim mogućnostima kako bi se svima obezbijedila prosperitetna budućnost;
 • podrška ugroženim grupama: pomoć u integraciji najugroženijih građana kako bi se njegovalo raznovrsnije društvo.
 • održivost životne sredine: podrška društvu za život koje promoviše održivost životne sredine, ublažava i prilagođava se klimatskim promjenama.

Sredstva CEB-a su namijenjena za finansiranje:


 • preduzetnika i mikro, malih i srednjih preduzeća;
 • klijenata koji se nalaze u ekonomski nepovoljnijim regionima u Crnoj Gori;
 • ekonomski ugroženih grupa građana (žene u biznisu, mladi, individualni poljoprivredni proizvođači);
 • opštinske infrastrukture u Crnoj Gori (poboljšanje uslova života na mikro-lokacijama u urbanim i ruralnim zonama širom nerazvijenih djelova Crne Gore).

Francuska agencija za razvoj (AFD)

Francuska agencija za razvoj (AFD) je nacionalna institucija koja sprovodi politiku Francuske u oblasti razvoja i međunarodne solidarnosti. Njene aktivnosti su usmjerene na finansiranje u oblastima klime, bio-diverziteta, mira, obrazovanja, urbanizma, zdravlja i upravljanja. U okviru grupe posluje i razvojna finansijska institucija, Francuska agencija za razvoj.

Zvanična saradnja IRF-a sa AFD-om započeta je 2021. godine kada je potpisan Ugovor o kreditu u iznosu od 50 mil EUR.


Sredstva AFD-a su opredijeljena za finansiranje:


 • klimatskih investicija (projekti adaptacije na klimatske promjene, projekti ublažavanja klimatskih promjena i projekti energetske i resursne efikasnosti);
 • ugroženih grupa stanovništva (žene, mladi u biznisu, individualni poljoprivredni proizvođači);
 • projektata koji se sprovode u opštinama koje su ispod nacionalnog prosjeka razvijenosti države.

Evropski investicioni fond (EIF)

Evropski investicioni fond je specijalizovan u domenu pružanja finansijskih usluga mikro, malim i srednjim preduzećima širom Evrope. EIF osmišljava i razvija instrumente zasnovane na rizičnom kapitalu i kapitalu za rast, garancijama i mikrofinansiranju radi promovisanja inovacija i zapošljavanja. Član je EIB grupe. Vlasnici ovog fonda su Evropska investiciona banka, Evropska unija kao i širok spektar javnih i privatnih banaka i finansijskih institucija.

Saradnja sa ovom institucijom je realizovana po osnovu Ugovora o garanciji koji se odnose na implementaciju Programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME), kao i Programa zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI).

Članstvo

ELTI

Međunarodna partnerstva

Investicioni okvir za Zapadni Balkan – WBIF

Svjetska banka – WB 

United Nations Development Programme – UNDP

Slovenačka razvojna i izvozna banka – SID
> Sporazum o saradnji

Hrvatska banka za obnovu i razvoj – HBOR 
> Sporazum o saradnji

Vlada Crne Gore 

Vlada Crne Gore

Ministarstvo finansija

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Ministarstvo kapitalnih investicija 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo pravde

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo evropskih poslova

Ministarstvo javne uprave

Centralna banka

Uprava prihoda i carina

Centralni registar privrednih subjekata

Uprava za katastar i državnu imovinu

Registar zaloga Privrednog suda

Viši sud za prekršaje Crne Gore

Sud za prekršaje Podgorica

Sud za prekršaje Bijelo Polje

Sud za prekršaje Budva

Centralno klirinško depozitarno društvo

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore

Ostali

Secretariat to the Competitiveness Council of Montenegro

Eko Fond Crne Gore 

Fond za inovacije Crne Gore 

Poslovne banke 

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group

Hipotekarna banka AD Podgorica

Prva banka Crne Gore AD Podgorica - Osnovana 1901. godine

ERSTE Bank AD Podgorica

NLB Banka AD Podgorica

Addiko Bank AD Podgorica

Universal Capital Bank AD Podgorica

Lovćen banka AD Podgorica

Zapad banka AD Podgorica

ZIRAAT Bank Montenegro AD Podgorica

Adriatic Bank AD Podgorica