PočetnaOstaloOpšte informacije o zaštiti ličnih podataka

Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i zahtjevima iz Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, Investicono-razvojni fond Crne Gore AD (u daljem tekstu: IRF) usvojio je Politiku o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Politika) s ciljem utvrđivanja osnovnih načela i pravila koja se odnose na prikupljanuje i obradu ličnih podataka od strane IRF-a.

ODGOVORNA LICA ZA UPRAVLJANJE LIČNIM PODACIMA

Rukovalac ličnih podataka je:

Investicono-razvojni fond Crne Gore AD (u daljem tekstu: IRF)

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/I, Podgorica,

a odgovorno lice U IRF-u za sprovodjenje adekvatne obrade i zaštite ličnih podataka (DPO) može se kontaktirati putem:

email adrese: dpo@irfcg.me ili

poštom: Investicono-razvojni fond Crne Gore AD, Specijalista za zaštitu ličnih podataka, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/I, 81000 Podgorica


OBRADA I PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATKA

U IRF-u se prikupljaju lični podaci pojedinaca iz različitih izvora, a u najvećem broju slučajeva neposredno od strane klijenta, u procesu obrade kreditnog zahtjeva. Određena vrsta podatka se generiše obradom podataka za potrebe izvještavanja, analiza, i sl. Pored toga koriste se i dostupne informacije iz javnih izvora (javnih registara, baze podataka, internet aplikacija, društvenih mreža ili drugih javnih izvora informacija). Sve prikupljene podatke i informacije zaposleni u IRF-u obrađuju isključivo samo u okviru i za potrebe obavljanja svog posla.


IRF-u se obrađujuo sljedeće vrste ličnih podataka:

Osnovne identifikacijske i druge podatke za identifikaciju, te kontakt podatke

Lični podaci, kao što su ime i prezime, datum rođenja, mjesto prebivališta, poreski broj, telefonski broj, adresa, email koji su potrebni za zaključivanje posla ili za slanje dopisa, SMS-ova i sl.

Vodimo evidenciju o našim kontaktima sa klijentima i potencijalnim klijentima, i to datum i vrijeme uspostavljanja kontakta, razlogu za isti. To važi za sve vrste kontakata (telefon, SMS, pošta, elektronska pošta i drugi).

Podatke o povezanim licima

Prilikom predaje zahtjeva za kredit, navode se i izvora prihoda klijenta, zaposlenje, ime preduzeća, podaci o žirantima.

Informacije u vezi sa kreditnom sposobnošću klijenta

Prilikom razmatranja zahtjeva za dodjelu/odobrenje kredita, po zakonu se vrši provjera finansijskih podataka u sistemu Regulatornog kreditnog registra, vezano za utvrdjivanje kreditne sposobnost klijenta ili sposobnosti istog za otplatu dugova.

Ugovorni obrađivači

U skladu sa zakonom, lične podatke, koriste i ugovoreni obradjivači ličnih podataka uz saglasnost klijenta.

Nadležni državni organi

U određenim slučajevima, koje propisuje važeće zakonodavstvo, lične podatke klijenta proslijedjujemo odnosno o njima izvještavamo i nadležne državne organe i organe koji su nadležni za finansijski, poreski ili bankarski nadzor (na primjer, CBCG, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Ministarstvo finansija, sudovi isl.) kao i treća lica ukoliko tako propisuje odredjeni zakon.

 

Način obrade podataka

Podatke u Fondu se obrađuju ručno ili automatski (automatizovano).

Automatizovana obrada podataka može značiti takođe upotrebu tzv. automatizovanog odlučivanja. U Fondu se koristi odredjen oblik automatizovane procese, uključujući formiranje profila, kod kojih se o pojedincu može donijeti odluka, koja ima za posljedicu pravne učinke u vezi sa njim ili na njega značajno utiče (kao na primjer procjena kreditne sposobnosti itd.).


PRAVA PRISTUPA LIČNIM PODACIMA

Svako lice na koji se odnosi podataka koji se sakuplja u Fondu, može pod odredjenim okolnostima da ostvari pravo pristupa istim. Takodje, može zahtjevati pravo na izmjenu ličnih podataka (npr: ako Vaši lični podaci nisu tačni), pravo na brisanje ličnih podataka (npr: ako ne postoji pravna osnova za njihovu obradu) i prava na prenos ličnih podataka (npr: kada želite prenijeti svoje lične podatke drugom rukovaocu).

Primljene zahtjeve u Fondu obrađuje odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka, koje je dostupno na gore određenim adresama. Na zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja odnosno najkasnije u roku od 15 dana.

Takodje, imate pravo da podnesete prigovor kod Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Ove Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka važe i upotrebljavaju se od 01.05.2021. godine.