Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti

Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise

Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise

Ovdje mozete skinuti:

Saznajte više

pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom;

Pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju

Pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom

Saznajte više

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanj

Spisak državnih službenika i namještenika

Saznajte više

Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u v

Ovdje mozete skinuti:

Saznajte više

Plan integriteta

Plan integriteta

Ovdje ga mozete skinuti:

Saznajte više