PočetnaOstaloCiljevi, vizija i misija

Ciljevi, vizija i misija

Osnovni cilj IRF CG A.D.

Ekonomski razvoj Crne Gore

Prioritetna područja djelovanja

 • Rast i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća
  • Podrška početnicima u biznisu
  • Omogućavanje preduzetnicima pokretanje novog investicionog ciklusa
  • Jačanje preduzetničkih kapaciteta
  • Poboljšanje likvidnosti preduzeća
 • Podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja
 • Podsticaj razvoju prioritetnih sektora (turizam, poljoprivreda, drvoprerada, proizvodnja, usluge)
 • Unapređenje konkurentnosti domaćih preduzeća
 • Podrška otvaranju novih radnih mjesta
 • Podrška stvaranju novih proizvoda i tehnologija
 • Podsticaj izvoza
 • Finansiranje projekata zaštite životne okoline i infrastrukture

Vizija

Investiciono-razvojni fond - pokretač održive, inovativne i inkluzivne ekonomije Crne Gore.

Misija

Naša misija je podrška stvaranju novih vrijednosti u cilju održivog i inkluzivnog ekonomskog razvoja u skladu sa strateškim ciljevima Crne Gore.

Vrijednosti u koje vjerujemo

Stručnost - njegujemo visoke profesionalne standarde, kontinuirano usavršavamo znanja i vještine naših zaposlenih kako bismo efikasno podržali potrebe crnogorske privrede.

Otvorenost - je način na koji poslujemo, podstičući transparentnost, dijalog i saradnju kako bismo zajedno stvarali bolje sjutra.

Odgovornost - transparentno i dosljedno preuzimamo odgovornost za svaki naš korak a izazove prevazilazimo kroz inicijative bazirane na poslovnoj etici.