PočetnaOstaloJavne nabavke

Javne nabavke

Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D. je obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama. Ova kogentna zakonska odredba podrazumijeva da je IRF CG A.D. dužan da javnu nabavku sprovodi po postupcima predviđenim Zakonom. Godišnje potrebe za javnim nabavkama IRF CG A.D. opredjeljuje u Planu javnih nabavki, a isti se objavljuje na internet stranici Direkcije za javne nabavke.

Javnu nabavku po definiciji čini skup svih radnji i aktivnosti koje preduzima IRF CG A.D. u cilju nabavke roba, izvršenja usluga ili izvođenja radova a za koju postoje unaprijed obezbijeđena sredstva.

Sistem javnih nabavki počiva na načelima ekonomičnosti, efikasnosti, konkurencije, i transparentnosti sa osnovnim ciljem da se osigura efektivno i efikasno korišćenjenje sredstava Fonda tj. da IRF CG A.D. nabavlja proizvode i usluge dobrog kvaliteta za najpovoljniju cijenu.