PočetnaOstaloOpšte informacije o osnivanju IRF CG A.D.

Opšte informacije o osnivanju IRF CG A.D.

Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF CG) osnovan je usvajanjem Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore A.D.(»Sl.list Crne Gore br.88«, od 31.12.2009. godine).

Cilj osnivanja institucije je podsticanje i ubrzavanje privrednog razvoja Crne Gore. Osnivanjem Investiciono-razvojnog fonda, Vlada Crne Gore je obezbijedila efikasan mehanizam za podršku privrednom razvoju.

Djelatnost Investiciono-razvojnog fonda definisana je kroz odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju IRF CG A.D., kao i vršenje ostalih poslova kojima se obezbjeđuje podrška privrednom razvoju.

Osnivanjem Investiciono-razvojnog fonda, Vlada je postavila ambiciozan zadatak ostvarenja ciljeva Fonda uz pomoć mehanizama koji su definisani kroz citat iz Člana br. 2. Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore:

»Fond se osniva u cilju podsticanja i ubrzanja privrednog razvoja Crne Gore i to: okončanjem procesa privatizacije prodajom kapitala stečenog u procesu svojinske transformacije, podrškom mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, podrškom infrastrukturnim projektima, projektima vodosnabdijevanja, tretmana otpadnih voda i zaštite životne sredine, kao i finansiranjem projekata od lokalnog, regionalnog i državnog značaja.«

Široko postavljena djelatnost i ciljevi Fonda omogućavaju njihovu konkretizaciju na više područja djelovanja, od kojih treba naglasiti:

  • Podrška sektoru malih i srednjih preduzeća (kreditna i garantna podrška);
  • Podrška u rješavanju infrastrukturnih i ekoloških projekata;
  • Podsticaje izvoza i zapošljavanja;
  • Privatizacija ostatka društvenog kapitala;
  • Efikasno upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti i kreditnim portfolijom Fonda za razvoj i Direkcije za razvoj MSP.