Odbor direktora

Velizar Kaluđerović

Velizar Kaluđerović

Predsjednik

dr Irena Radović

dr Irena Radović

Članica

Marko Ivanović

Marko Ivanović

Član

v.d. Izvršnog direktora

Nikola Milosavljević

Nikola Milosavljević

Direktor Sektora za kredite i garancije

Menadžment

Nikola Milosavljević

Nikola Milosavljević

Direktor Sektora za kredite i garancije

Vladislav Dulović

Vladislav Dulović

Menadžer Sektora rizika

Ana Cmiljanić

Ana Cmiljanić

Rukovoditeljka Službe za plan, analizu, izvještavanje i međunarodnu saradnju

Jelena Strugar

Jelena Strugar

Rukovoditeljka Službe za finansije i računovodstvo

Mirko Mašković

Mirko Mašković

Rukovodilac Službe za pravne poslove, HR i upravljanje imovinom

Sekretar

Igor Radonjić

Igor Radonjić

Sekretar