PočetnaOstaloPostupanje po prijavi o sumnjama na prevare i po prijavi zviždača

Postupanje po prijavi o sumnjama na prevare i po prijavi zviždača

Lice zaduženo za prijem i postupanje po prijavi zviždača u Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore AD:

Koordinator za pravne poslove:

Mirjana Ivanović

Kontakt tel: 020 41 66 43

Lice zaduženo za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore AD:

Koordinator za pravne poslove:

Mirjana Ivanovć

Kontakt tel: 020 41 66 43