PočetnaKreditne linijeInvesticioni krediti za unaprjeđenje ženskog preduzetništva
Preduzetništvo

Investicioni krediti za unaprjeđenje ženskog preduzetništva

Podsticanje osnivanja i razvoja poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u kojima su žene nosioci biznisa. Na ovaj način IRF CG AD želi podržati žensko preduzetništvo i pospješiti afirmaciju žena u biznisu.

Maksimalni iznos do:300.000,00 €
Minimalni iznos od:10.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 144 mjeseca
Grejs period:do 48 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalni način obračuna kamate.


Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori, kamatna stopa iznosi 3,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.  


Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita. 


Rok korišćenja kredita je do 24 mjeseca.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih zasada, sitan inventar i sl.), nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize i sl.) i obrtna sredstva.


IRF CG AD može direktno finansirati do 75,00 % vrijednosti ukupne investicije.


Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% vrijednosti ukupne pasive.


Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00 % ukupnog iznosa kredita.


Da bi projekat bio kreditiran po ovoj kreditnoj liniji žena mora biti nosilac biznisa, odnosno većinski vlasnik i izvršni direktor.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa (većinski vlasnik i izvršni direktor mora biti žena).


Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.


Korisnici kredita mogu biti isključivo privredna društva koja posluju duže od 12 mjeseci.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi korisnica kredita.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Razvojni krediti za mikro, mali i srednji biznis

Investicioni krediti za mlade u biznisu

Investicioni krediti za razvoj preduzetništva

Investicioni krediti za početnike u biznisu