PočetnaKreditne linijeRazvojni krediti za mikro, mali i srednji biznis
Preduzetništvo

Razvojni krediti za mikro, mali i srednji biznis

Podrška razvoju preduzetništva kroz unapređenje poslovanja postojećih privrednih subjekata.

Maksimalni iznos do:150.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 96 mjeseci
Grejs period:do 12 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,40% na godišnjem nivou uz proporcionalni način obračuna kamate.


Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 4,90% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.


Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava IRF CG A.D.bio uredno upoznat.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalna imovina (građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar i sl.) i obrtna sredstva.

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 70% vrijednosti ukupne investicije.

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30% ukupnog iznosa kredita.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:

  • Proizvodnja
  • Drvoprerada
  • Poljoprivreda i proizvodnja hrane
  • Turizam i ugostiteljstvo
  • Usluge
  • Trgovina

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

IRF CG A.D. će kao instrumente obezbijeđenja kredita prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja, minimum dva bonitetna žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Mikrokrediti za podršku ženama u biznisu

Investicioni krediti za mlade u biznisu

Investicioni krediti za unaprijeđenje ženskog preduzetništva

Investicioni krediti za razvoj preduzetništva