PočetnaKreditne linijeInvesticioni krediti za razvoj preduzetništva
Preduzetništvo

Investicioni krediti za razvoj preduzetništva

IRF CG AD u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja realizuje nefinansijsku i finansijsku podršku razvoju preduzetništva u Crnoj Gori.

Maksimalni iznos do:50.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 144 mjeseca
Grejs period:do 48 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 4,40% na godišnjem nivou uz proporcionalni način obračuna kamate. 


Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori, kamatna stopa iznosi 3,90% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava IRF CG A.D. bio uredno upoznat.


Visina naknade je 0,30 % na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja kredita je do 12 mjeseci.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena


Program promoviše podršku razvoju preduzetništva, kroz ispunjenje ciljeva kao što su: otvaranje novih radnih mjesta kroz podsticanje preduzetništva i započinjanje sopstvenog biznisa; animiranje ciljnih grupa – mladih ljudi, žena, studenata, lica sa invaliditetom, ranjivih kategorija i drugih, da samostalno započnu kreiranje svoje budućnosti i posvete se biznisu; stimulisanje inovativnosti i kreativnosti mladih; podsticanje daljeg rasta i razvoja postojećih MSP itd.


Kredit je namijenjen novoosnovanim privrednim subjektima, koji su na početku razvoja svog biznisa, da krenu u preduzetničke vode i stimulišu se određenim mjerama nefinansijske i finansijske podrške.


Da bi kandidati stekli uslov da apliciraju za kreditna sredstva kod IRF-a neophodno je da pohađaju preduzetničke cikluse edukacije organizovane od strane Ministarstva ekonomskog razvoja. Ministarstvo ekonomskog razvoja kroz tehničku podršku priprema propisanu projektnu dokumentaciju i istu dostavlja IRF-u na konačno odlučivanje. IRF će na osnovu prijedloga Ministarstva, a u skladu sa svojom poslovnom politikom i uslovima definisanim predmetnom kreditnom linijom, donijeti konačnu odluku o odobravanju kreditnih sredstava.


Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu (građevinski objekti, oprema i uređaji i sl.), nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize i sl.) i obrtna sredstva.


Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00 % ukupnog iznosa kredita.


IRF CG A.D. može finansirati do 75,00% vrijednosti ukupne investicije.

Korisnici

 

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima koja/i dostave potvrdu od strane Ministarstva ekonomskog razvoja a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom.


Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti samo podnosioci zahtjeva koji su uspješno završili obuku kod Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore.


Ukoliko je podnosilac zahtjeva privredno društvo, samo privredno društvo i osnivači društva ne mogu imati više od 20,00% učešća u vlasništvu drugog društva, dok u slučaju preduzetnika, isti ne smije participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20,00%.


Korisnici kredita ne mogu biti privredna društva koja u vlasničkoj strukturi imaju udjele pravnih lica preko 20,00%. 

Instrumenti obezbjeđenja

IRF CG A.D. će kao instrumente obezbijeđenja kredita prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi korisnik kredita.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Razvojni krediti za mikro, mali i srednji biznis

Investicioni krediti za mlade u biznisu

Investicioni krediti za unaprjeđenje ženskog preduzetništva

Investicioni krediti za početnike u biznisu