PočetnaKreditne linijeKrediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja
Obrtna sredstva i likvidnost

Krediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja

Refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja preduzećima koja se bave proizvodnjom, turizmom, ugostiteljstvom, uslugama, trgovinom i poljoprivredom. Na ovaj način se obezbjeđuju krajnjem korisniku povoljna dugoročna kreditna sredstva, čime se postiže dugoročna finansijska stabilnost i ravnoteža.

Minimalni iznos od:10.000,00 €
Maksimalni iznos do:5.000.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 120 mjeseci
Grejs perioddo 12 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 4,90% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


Visina naknade za direktne aranžmane je 0,30% na odobreni iznos kredita.


Korisnici kredita su dužni kreditna sredstva koristiti u skladu sa ovim programom i u obavezi su obezbijediti IRF CG A.D. dokaze o zatvaranju kredita koji je predmet refinansiranja, dok će IRF CG A.D. sredstva prenositi direktno institucijama kod kojih postoje kreditna zaduženja u cilju njihovog refinansiranja.


Napomena: IRF CG A.D. takođe realizuje ovaj Program posredstvom poslovnih banaka. Više detalja pogledajte u tekstu Programa.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Namjena kredita je isključivo za refinasiranje postojećih kreditnih zaduženja čije je inicijalno odobrenje bilo najmanje 6 mjeseci prije realizacije kreditnih sredstava IRF CG A.D., a na osnovu ocjene opravdanosti refinansiranja.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva koja se bave sljedećim djelatnostima: proizvodnja, turizam, ugostiteljstvo, usluge, trgovina i poljoprivreda.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjedjuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i druge uobičajene instrumente obezbjedjenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija potrebna za direktan kreditni aranžman

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Mikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava za mikro, mali i srednji biznis

Kratkoročni krediti za likvidnost

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava