PočetnaKreditne linijeMikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva
Obrtna sredstva i likvidnost

Mikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva

Obezbjeđenje sredstava za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava preduzetnika i mikro preduzeća.

Minimalni iznos od:500,00 €
Maksimalni iznos do:15.000,00 €
Minimalni i maksimalni rok otplate:od 12 do 48 mjeseci
Grejs period:do 12 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,30% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja (povlačenja) kredita je do 3 mjeseca.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Sredstva kredita se isključivo mogu koristiti za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, plaćanje režijskih troškova.

 

Krediti namijenjeni preduzetnicima i preduzećima u sektoru turizma, sredstva mogu iskoristiti za uredjenje, adaptaciju, opremanje prostora za pružanje turističkih usluga, odnosno pripremu motela i hotela i registrovanog privatnog smještaja.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti poljoprivredni proizvođači, preduzetnici i mikro preduzeća (koja zapošljavaju do 10 zaposlenih) koja posluju duže od 12 mjeseci.


Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati krajnje korisnike koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:


 • Proizvodnja;
 • Poljoprivreda;
 • Drvoprerada;
 • Turizam i ugostiteljstvo;
 • Usluge;
 • Trgovina.

Korisnici kreditnih sredstava moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:


 • imati odgovarajući interni kreditni rejting u skladu sa internim aktima IRF CG A.D.;
 • ostvaren pozitivan neto rezultat u finansijskim izvještajima za 2023. godinu (ukoliko je preduzeće poslovalo punu 2023. godinu)
 • račun ne smije biti u blokadi prilikom podnošenja zahtjeva za kredit niti neprekidno u blokadi duže od 10 dana u posljednjih 12 mjeseci;
 • ne smiju imati kašnjenja u plaćanju obaveza po kreditima duže od 45 dana, uključujući i vlasnike preduzeća.

 • Korisnici kredita mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda (poreske uprave) obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

  Instrumenti obezbjeđenja

  Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će uzimati lične garancije, jemstva, mjenice i slične instrumente obezbjeđenja korisnika kredita i vlasnika korisnika kredita.

  Ovo finansiranje može koristiti garanciju koju finansira Evropska Unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“).

   

  Program zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI) je instrument finansiranja na nivou Evropske Unije, a pokrenut od strane Evropske Komisije namijenjen promociji visokog nivoa kvalitetnog i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanja uslova rada.

  Kroz primjenu garantne šeme omogućiće se veća dostupnost finansijskim sredstvima IRF CG A.D. značajnijem broju preduzetnika i mikro preduzeća u fazi pokretanja i razvoja biznisa. Ovaj instrument namijenjen je mikro preduzećima i preduzetnicima koji imaju održivu i profitabilnu ideju, koji zadovoljavaju sve potrebne kriterijume, ali koji imaju otežan pristup mikrofinansiranju zbog kolaterala koje zahtijevaju finansijske institucije.

  Dokumentacija za apliciranje

  Potrebni formulari

  Pogledaj detaljnije
  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

  Povezane kreditne linije

  Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava za mikro, mali i srednji biznis

  Kratkoročni krediti za likvidnost

  Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

  Krediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja