PočetnaKreditne linijeKratkoročni krediti za likvidnost
Obrtna sredstva i likvidnost

Kratkoročni krediti za likvidnost

Pored faktoringa kao kratkoročnog finansijskog instrumenta koji se bazira na otkupu potraživanja ili obaveza, u ponudi će biti i klasična kratkoročna kreditna linija. Ova sredstva su prije svega namijenjena za prevazilaženje zastoja u kratkoročnim poslovnim aktivnostima.

Minimalni iznos od:10.000,00 €
Maksimalni iznos do:3.000.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 12 mjeseci
Grejs period:do 3 mjeseca

Kamatna stopa iznosi 4,20% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.


Visina naknade je 0,30% na odobreni iznos kredita.


Rok za korišćenje kredita je do 3 mjeseca.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Kratkoročna kreditna linija namijenjena je za finansiranje kratkoročnih potreba klijenata koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na potrebe za finansiranje tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava, sirovina, materija, finasiranje zaliha robe, ostalih proizvodnih troškova, priprema proizvodnje/proizvoda za izvoz, priprema objekata ili poboljšavanje smještajnih kapaciteta za turističku sezonu, plaćanje dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze.


Sredstva kredita se isključivo mogu koristiti za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, plaćanje režijskih troškova.

Krediti namijenjeni preduzetnicima i preduzećima u sektoru turizma, sredstva mogu iskoristiti za uređenje, adaptaciju, opremanje prostora za pružanje turističkih usluga, odnosno pripremu motela i hotela.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici i svi ostali oblici organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:


  • Proizvodnja;
  • Drvoprerada;
  • Poljoprivreda i proizvodnja hrane;
  • Turizam i ugostiteljstvo;
  • Usluge;
  • Trgovina.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i druge uobičajene instrumente obezbjedjenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Mikrokrediti za likvidnost i obrtna sredstva

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava za mikro, mali i srednji biznis

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Krediti za refinansiranje tekućih kreditnih zaduženja