PočetnaKreditne linijeInvesticioni krediti za podršku green field i brown field investicija
Infrastruktura, Green i Brown Field investicije

Investicioni krediti za podršku green field i brown field investicija

Pružanje finansijske podrške za realizaciju green field, brown field i ostalih investicija s akcentom na podsticanje novog zapošljavanja, povećavanja kapaciteta i unapređenja konkurentosti. Green field investicije podrazumijevaju ulaganje u izgradnju potpuno novog biznisa. Zelene direktne investicije (green field) se realizuju na zemljištu bez prateće infrastrukture, a braon direktne investicije (brown field) na zemljištu sa pratećom infrastrukturom koje investitor ulaganjem vraća u upotrebljivo stanje.

Minimalni iznos od:10.000,00 €
Maksimalni iznos do:10.000.000,00 €
Maksimalni rok otplate:do 144 mjeseca
Grejs period:do 48 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 5,40% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata. 


Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske investicione banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi od 0,5% do 0,7%[1] nižoj u odnosu na definisanu kamatu. 


Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%. 


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat. 


Visina naknade za direktne aranžmane je 0,20% na odobreni iznos kredita.


Rok korišćenja kredita je do 24 mjeseca. 


Napomena: IRF CG A.D. takođe realizuje ovaj Program posredstvom poslovnih banaka. Više detalja pogledajte u tekstu Programa.

[1] Pored redovne stimulacije u kamatnoj stopi od 0,5% na sredstva koja se povlače od EIB-a, dodatno je moguće ostvariti stimulaciju u kamatnoj stopi od 0,2% ukoliko se zadovolje uslovi Eyet inicijative koja se odnosi na zapošljavanje mladih osoba do iskorišćenja sredstava predviđenih ugovorom sa EIB-om.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalna imovina (građevinski objekti, opremanje objekata i sl.) i obrtna sredstva.

Krediti su namijenjeni domaćim i stranim investitorima.

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 50,00% vrijednosti ukupne investicije.

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25% vrijednosti ukupne pasive, uvećane za iznos traženog kredita (odnosi se na direktne kreditne aranžmane).

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00% ukupnog iznosa kredita.

Korisnici

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima u djelatnostima:

  • Proizvodnja
  • Drvoprerada
  • Poljoprivreda i proizvodnja hrane
  • Turizam i ugostiteljstvo
  • Usluge
  • Trgovina

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Krajnji korisnici mogu biti isključivo privredna društva koja investicijom planiraju zapošljavanje 10 i više lica.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteku na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi korisnik kredita.

Dokumentacija potrebna za direktan kreditni aranžman

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Investicioni krediti za podršku infrastrukturnim, projektima zaštite živ. sredine i energetske efikasnosti

EU EaSi investicioni krediti

EU EaSi investicioni krediti

EU EaSi investicioni krediti