PočetnaVijestiTripković: Projekat ŽIG „Ženski biznis“ snažan podsticaj osnaživanja ženskog preduzetništva kroz lakši pristup finansijama
Izvor:PR Služba
Datum objave: 09.04.2024.
Share:
Vijesti

Tripković: Projekat ŽIG „Ženski biznis“ snažan podsticaj osnaživanja ženskog preduzetništva kroz lakši pristup finansijama

„Projekat ŽIG „Ženski biznis“ snažan je podsticaj osnaživanja ženskog preduzetništva koji će omogućiti našim klijentkinjama lakši pristup finansijskoj podršci koju dajemo“, saopštio je Nikola Tripković, izvršni direktor Investiciono-razvojnog fonda, nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji na projektu ŽIG “Ženski biznis“, koji je, u ime Sekretarijata za konkurentnost, potpisala Marija Šuković, šefica Sekretarijata.

microthumbTripković: Projekat ŽIG „Ženski biznis“ snažan podsticaj osnaživanja ženskog preduzetništva kroz lakši pristup finansijama

Projekat podrazumijeva dodjelu ŽIGA „Ženski biznis“, u skladu sa međunarodnim kriterijumima, privrednim društvima koja su u vlasništvu žena, kojima upravljaju žene, koja kontrolišu žene i koja su nezavisna. Sporazumom su definisane oblasti saradnje koje treba da doprinesu prepoznavanju „stvarnih ženskih preduzeća“ radi olakšanog pristupa finansiranju, a u cilju unapređenja poslovne aktivnosti žena i uopšte rodne ravnopravnosti.

“IRF će i u narednom periodu, kao ključna razvojna finansijska institucija u Crnoj Gori, nastaviti da podržava sve inicijative koje imaju za cilj osnaživanje ženskog potencijala, kreativnosti i preduzetništva. U projektu ŽIG “Ženski biznis“ prepoznali smo mogućnost da našim klijentkinjama olakšamo pristup finansijskoj podršci koju dajemo” – saopštio je izvršni direktor, Nikola Tripković. On je kazao da preduzećima koja budu nosioci ŽIGA „Ženski biznis” neće biti tražena dodatna dokumentacija ili vršena dodatna provjera kojom se utvrđuje vlasništvo ili funkcija upravljanja žena prilikom apliciranja za kreditne linije namijenjene podršci ženskom preduzetništvu koje nudi IRF.

Marija Šuković, šefica Sekretarijata za konkuretnost, ocijenila je da je cilj ovog projekta pravilno targetiranje i prepoznavanje „ženskih biznisa”, da žene imaju ne samo formalno-pravno vlasničku, nego i suštinsku - upravljačku funkciju, te olakšan pristup finansijskim i nefinansijskim podsticajima. „Kroz projekat ŽIG „Ženski biznis“ državnim i privatnim institucijama biće omogućen sistem prepoznavanja ženskih biznisa prilikom dodjele finansijske i nefinansijske podrške namijenjene ženama, pa je od izuzetne važnosti što je i Investiciono-razvojni fond jedan od potpisnika ovog Sporazuma“, saopštila je Šuković.

U sklopu projektnih aktivnosti, planirano je i kreiranje javnog registra privrednih društava koja zadovoljavaju kriterijume iz međunarodnog dokumenta MEST IWA 34 i kojima će biti dodijeljen ŽIG „Ženski biznis“.

ŽIG „Ženski biznis“ je projekat Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, preko Britanske ambasade u Podgorici. Partner na projektu je agencija za kreativne komunikacije, BI Communication, u saradnji sa provajderom poslovnih informacija, BI Consultingom.