PočetnaVijestiSaopštenje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda kojima prestaje mandat
Izvor:PR Služba
Datum objave: 22.03.2024.
Share:
Vijesti

Saopštenje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda kojima prestaje mandat

Za tri godine privreda podržana sa 613,5 miliona eura, ostvarena dobit od 13 miliona eura

microthumbSaopštenje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda kojima prestaje mandat

„Tokom tri godine upravljanja, crnogorska privreda je podržana sa 613,5 miliona eura, ostvarena je dobit od 13 miliona eura, te ostvaren najuspješnji poslovni rezultat od osnivanja od 9 miliona eura u 2023. godini“, ocijenjeno je na posljednjoj sjednici Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda u personalnom sastavu kojem će, od ponedjeljka, 25. marta Skupština akcionara, saglasno odluci Vlade kao osnivača, konstatovati prestanak mandata i biti imenovan novi saziv Odbora direktora.


Ovo je bila 206. sjednica Odbora direktora za protekle tri godine i dva mjeseca, koliko smo imali čast i odgovornost da činimo njegov sastav.


Na današnjoj sjednici, Odbor direktora je, pored ostalog, usvojio Izvještaj menadžmenta sa finansijskim iskazom za 2023. godinu, po kojem je IRF ostvario pozitivan poslovni rezultat od 9 miliona eura. To je, po finansijskom rezultatu, najuspješnija poslovna godina IRF-a od osnivanja. Posmatrajući kumulativno period 2021-2023. godine, u kojem je izvršna direktorica bila dr Irena Radović (do imenovanja na mjesto guvernerke CBCG u decembru 2023. godine), IRF je ostvario pozitivan finansijski rezultat u ukupnom iznosu od 13 miliona eura ( 2021. godina - 2,1 milion; 2022 - 1,9 miliona i 2023 - 9 miliona eura).


U navedenom periodu, IRF je crnogorsku privredu finansijski podržao sa 613,5 miliona eura odobravanjem 1330 kredita pod povoljnim uslovima.


Za ponos je podatak da se 99,1% ovih odobrenih kreditnih plasmana, uredno vraćaju.


Posebno naglašavamo činjenicu da Odbor direktora u ovom periodu nije odobrio nijedan kredit zainteresovanim korisnicima dok prethodno sve nadležne službe IRF-a ne daju pozitivno mišljenje, niti je odbio bilo koji zahtjev za kredit za koje su nadležne službe dale mišljenje da ga treba odobriti. Ovo svjedoči o profesionalnom i do kraja neselektivnom pristupu prema svim potencijalnim klijentima IRF-a.


U ovom periodu, IRF je dodatno osnažio saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, a ujedno i postao član Asocijacije državnih razvojnih banaka EU - Evropskog udruženja dugoročnih investitora (ELTI) i to kao prva državna razvojna institucija sa Zapadnog Balkana.


U trenutku preuzimanja odgovornosti za rukovođenje IRF-om, 14. januara 2021. godine, broj zaposlenih je bio 90, a na današnji dan je 89, što jasno potvrđuje da nije bilo partijskog niti drugog neproduktivnog zapošljavanja.


Ostvareni rezultati u prethodne tri godine daju dodatni podstrek započetom procesu transformacije IRF-a u buduću Razvojnu banku Crne Gore, u procesu kojim koordinira Ministarstvo finansija, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i Centralnom bankom Crne Gore.


Koristimo priliku da se svim zaposlenima u IRF-u zahvalimo na izuzetnoj saradnji i profesionalnom pristupu obavezama i poželimo im uspjeh na svakom planu.


Novom rukovodstvu IRF-a koje u ponedeljak, 25. marta, stupa na dužnost, želimo da nadmaši rezultate koje zatiče i nastavi da ovaj, za crnogorsku privredu zlata vrijedan kolektiv, vodi putem novih uspjeha i dalje afirmacije.


Odbor direktora u sastavu:


Velizar Kaluđerović, predsjednik Odbora direktora

dr Irena Radović sa zamrznutim članstvom od imenovanja za guvernerku CBCG

Marko Ivanović, član Odbora direktora