PočetnaVijestiNajbolji rezultat od osnivanja IRF-a
Izvor:PR Služba
Datum objave: 04.12.2023.
Share:
Vijesti

Najbolji rezultat od osnivanja IRF-a

Na sjednici Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore konstatovano da je 2023. godina najuspješnija poslovna godina po finansijskom rezultatu od njegovog osnivanja institucije.

microthumbNajbolji rezultat od osnivanja IRF-a

Odbor direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF) na sjednici održanoj 30. novembra 2023. godine je, pored ostalih pitanja, razmatrao informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja.

Konstantovano je da je, zaključno sa novembrom, već ostvaren i za 12,2% premašen plan za 2023. godinu.

Istovremeno, konstantovano je da će, sasvim izvjesno, 2023. godina biti najuspješnija poslovna godina po finansijskom rezultatu IRF-a od njegovog osnivanja, što potvrđuju i podaci da je za devet mjeseci ove godine ostvaren pozitivan poslovni rezultat od 6,3 miliona eura.

Gledajući kumulativno period 2021-2023. godina, od kada odgovornost za vođenje IRF-a ima sadašnje rukovodstvo na čelu sa Izvršnom direktoricom dr Irenom Radović, ostvaren je pozitivan poslovni rezultat od preko 10 miliona eura. Devetomjesečni pozitivni rezultat u 2023. godini je dva puta veći od kumulativno ostvarene dobiti IRF-a od njegovog osnivanja 2010. godine.

Odbor direktora je sa zadovoljstvom utvrdio da je IRF u periodu 2021-2023. godina crnogorsku privredu finansijski podržao sa preko 563 miliona eura, odobravanjem preko 1.200 kredita pod povoljnim uslovima za crnogorske privrednike.

Takođe je konstantovana činjenica da se krediti odobreni privrednim subjektima u periodu 2021-2023. godine uredno vraćaju, odnosno da kvalitetni plasmani odobreni tokom ovog perioda čine 99,1% ukupnih plasmana. Navedeno ukazuje na oporavak naše privrede, ali i na adekvatnu procjenu rizika svakog pojedinačnog plasmana i neselektivan pristup klijentima od strane stručnih službi i menadžmenta IRF-a.

Prethodno navedene podatke dodatno snaži i činjenica da je koeficijent adekvatnosti kapitala IRF-a na nivou 25,9%, što je tri puta više od zakonom propisanog minimuma.

Pored navedenih rezultata ostvarenih u obavljanju svoje osnovne djelatnosti, IRF je, kao društveno odgovorna kompanija, uporedo aktivno podržao projekte ekonomskog osnaživanja mladih i žena, između ostalog SIA Montenegro 2023, Climathon, Sajam mladih preduzetnika, Bjelopoljski biznis forum, Regionalni sajam poljoprivrede u Petnjici i druge, a koji su od izuzetnog značaja za snaženje sveukupnog potencijala države i u direktnoj je korelaciji sa osnaživanjem ekonomskog razvoja Crne Gore i demokratizacijom našeg društva.

Društveno prepoznavanje naših aktivnosti čini nas ponosnim posebno kada se to odnosi na programe koji podstiču inkluzivnost, kao što je program “Women on Boards” (Žene u Odborima 2023-2026), kojim Crna Gora ide u korak sa razvijenim ekonomijama EU, dok su podršku implementaciji najviših standarda korporativnog upravljanja dali lideri parlamentarnih partija u Crnoj Gori, članovi diplomatskog kora, kao i istaknuti privrednici i čelnici domaćih i stranih privrednih asocijacija.

IRF je dodatno osnažio saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, a ujedno i postao član Asocijacije državnih razvojnih banaka EU - Evropskog udruženja dugoročnih investitora (ELTI) i to kao prva državna razvojna institucija sa Zapadnog Balkana.

Ostvareni rezultati u prethodne tri godine daju dodatni podstrek započetom procesu transformacije IRF-a u buduću Razvojnu banku Crne Gore, u procesu kojim koordinira Ministarstvo finansija, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i Centralnom bankom Crne Gore.