PočetnaPretraga
Odabrani tip:

Članci

Lista rezultata

J A V N I P O Z I V ZA UČEŠĆE NA NADMETANJU PUTEM PRIKUPLJANJA PONUDA ZA PRODAJU VOZILA U VLASNIŠTVU INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE A.D.

Ln. br. 974 KO, Podgorica i ln. br. 6169 KO, Podgorica

Ln.br. 34 KO Lipovo i Ln. br.67 KO Lipovo, PJ Kolašin

Ln. br. 220 KO Zabrđe 1, PJ Andrijevica

Ln. br. 40 KO Osredci, PJ Kolašin

Ln. br. 102 KO Mojkovac

1 2 3 4 5