PočetnaPretraga
Odabrani tip:

Članci

Lista rezultata

Prodaja LN. BR. 796 KO GLAVICA, PJ DANILOVGRAD

Pl.br.1023 KO Nedakuse i Ln.br.714 KO Korita

L.n. br. 974 KO Podgorica i l.n. br. 6169 KO Podgorica

J A V N I P O Z I V ZA UČEŠĆE NA NADMETANJU PUTEM PRIKUPLJANJA PONUDA ZA PRODAJU VOZILA U VLASNIŠTVU INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE A.D.

Ln.br. 34 KO Lipovo i Ln. br.67 KO Lipovo, PJ Kolašin

Ln. br. 220 KO Zabrđe 1, PJ Andrijevica

1 2 3 4 5