Opšti podaci o Fondu

Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF CG) osnovan je usvajanjem Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore A.D. (»Sl.list Crne Gore br.88«, od 31.12.2009. godine).
Cilj osnivanja institucije je podsticanje i ubrzavanje privrednog razvoja Crne Gore. Osnivanjem Investiciono-razvojnog fonda, Vlada Crne Gore je obezbijedila efikasan mehanizam za podršku privrednom razvoju, posebno imajući u vidu aktuelnu ekonomsko-finansijsku krizu.
Djelatost Fonda definisana je kroz  odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju Fonda, kao i vršenje ostalih poslova kojima se obezbjeđuje podrška privrednom razvoju.
Pred Investiciono-razvojnim fondom postavlja ambiciozan zadatak ostvarenja ciljeva uz pomoć mehanizama koji su definisani kroz citat iz Člana br. 2. Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore:
»Fond se osniva u cilju podsticanja i ubrzanja privrednog razvoja Crne Gore i to: okončanjem procesa privatizacije prodajom kapitala stečenog u procesu svojinske transformacije, podrškom mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, podrškom infrastrukturnim projektima, projektima vodosnabdijevanja, tretmana otpadnih voda i zaštite životne sredine, kao i finansiranjem projekata od lokalnog, regionalnog i državnog značaja.«
Ostvarenje ciljeva utoliko je kompleksnije ukoliko se u vidu ima aktuelna ekonomsko finansijska kriza.
U prvoj godini poslovanja, pred Investiciono-razvojnim fondom se nalazi niz zadataka, čije rješavanje zahtijeva značajne resurse. Uspostavljanje efikasne i ekonomične organizacije sa stručnim ljudskim resursima koji može odgovoriti zahtjevima institucije, definisanje programa i korisnika programa podrške, softversko i kadrovsko osvježavanje institucije, uspostavljanje saradnje sa odgovarajućim privrednim društvima i institucijama kako domaćeg tako i međunarodnog karaktera i sl.

 

Široko postavljena djelatnost i ciljevi Fonda omogućavaju njihovu konkretizaciju na više područja djelovanja, od kojih treba naglasiti:

 

  • Podrška sektoru malih i srednjih preduzeća (kreditna i garantna podrška);
  • Podrška u rješavanju infrastrukturnih i ekoloških projekata;
  • Podsticaje izvoza i zapošljavanja;
  • Privatizacija ostatka društvenog kapitala;

Efikasno upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti i kreditnim portfolijom Fonda za razvoj i Direkcije za razvoj MSP.

KREDITIRANJE

call centar
banner-irfcg-2016