ODBOR  DIREKTORA :

 

Velizar Kaluđerović, Predsjednik Odbora direktora

dr Irena Radović, član Odbora direktora

Marko Ivanović, član Odbora direktora

Mijomir Ćirović, član Savjetodavnog tijela Odbora direktora

Đorđe Jevtić, član Savjetodavnog tijela Odbora direktora

 

 

MENADŽMENT:

 

dr Irena Radović, izvršna direktorica

Nikola Milosavljević, direktor sektora za kredite i garancije

Vladislav Dulović, menadžer sektora rizika