Odbor direktora :

1.  Velizar Kaluđerović, predsjednik

2.   dr Irena Radović, član 

3.  Dragan Pavićević, član

Menadžment :

1. dr Irena Radović, izvršni direktor

2. Zoran Vujović, direktor sektora za kredite i garancije

3. mr Branislav Janković, direktor sektora za finansije i pravne poslove 

4. Vladislav Dulović, menadžer sektora rizika