OSNOVNI CILJ

Ekonomski razvoj Crne Gore

 

PRIORITETNA PODRUČJA DJELOVANJA

 • Rast i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća
  • Podrška početnicima u biznisu
  • Omogućavanje preduzetnicima pokretanje novog investicionog ciklusa
  • Jačanje preduzetničkih kapaciteta
  • Poboljšanje likvidnosti preduzeća
 • Podsticanjeravnomjernogregionalnograzvoja
 • Podsticaj razvoju prioritetnih sektora (turizam, poljoprivreda, drvoprerada, proizvodnja, usluge)
 • Unapređenje konkurentnosti domaćih preduzeća
 • Podrška otvaranju novih radnih mjesta
 • Podrška stvaranju novih proizvoda i tehnologija
 • Podsticaj izvoza
 • Finansiranje projekata zaštite životne okoline i infrastrukture

 

MISIJA

Naša misija kao razvojne institucije je podrška stvaranju novih vrijednosti zasnovanih naznanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem da podstičemo sistemski, održivi i ravnomjeran ekonomski i društveni razvoj u skladu sa opštim strateškim ciljevima Crne Gore.

 

VIZIJA

Investiciono razvojni fond kao mjera uspješnosti za razvojne institucije koja efikasno i efektivno pruža usluge korisnicima i podstiče obnovljivi razvoj društvene zajednice.

 

VRIJEDNOSTI U KOJE VJERUJEMO

Usmjerenost ka korisniku - nastojimo što brže i efektnije odgovarati na zahtjeva korisnika. Želimo biti institucija koja ide kod svojih korisnika a ne da korisnici dolaze kod nas.

Odgovornost i profesionalnost u poslovanju – odgovornim i profesionalim odnosom prema našim zadacima, kapitalu, korisniku i projektu  obezbjedjujemo dugoročnu uspješnost u ostvarenju našeg osnovnog cilja.

Pouzdanost u poslovnim odnosima – svim svojim kapacitetima želimo našim korisnicima obezbijediti sigurnost da ćemo dosljedno, povjerljivo i sistemski podržati sve prihvatljive projekte.

Etičnost u biznisu – ističemo važnost primjene moralnih načela u životu i radu, zato u kontinuitetu podstičemo etičnost zaposlenih kako bi što efikasnije ispunjavali postavljenje ciljeve.

Znanje kao osnovi uslov ukupnog razvoja – za nas je prioritet. Zato za svoje zaposlene stvarmo uslove i podstičemo ih da u kontinuitetu unapredjuju svoje znanje. Ali isto tako to tražimo i od naših korisnika i partnera.

Korporativna društvena odgovornost – predstavlja našu posvećenost da doprinesemo održivom ekonomskom razvoja sarađujući sa preduzećima, lokalnom zajednicom i društvom uopšte u cilju poboljšanja kvaliteta ukupnog životnog standarda. Za nas dobit nije mjera uspjeha, već dugoročna dobrobit za društvenu zajednicu koju ćemo ostvariti realizacijom projekata koje podržavamo.

KREDITIRANJE

call centar
banner-irfcg-2016