•  Farma Gvozdenovic
    Farma Gvozdenovic

21.04.2021.

Klimatsko finansiranje i post-Covid oporavak: AFD izdvaja 50,4 miliona eura za podršku projektima održivog i inkluzivnog razvoja u Crnoj Gori

Francuska agencija za razvoj (AFD) obavezala se zajedno sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRFCG) da podrži investicije u skladu sa Ciljevima održivog razvoja (SDGs) - Potpisivanje 21. aprila u Parizu kreditne linije od 50 miliona eura propraćene subvencijom za tehničku pomoć od 400.000 eura za podršku razvoju klimatskih projekata usklađenih sa Pariskim sporazumom.

AFD i IRFCG su potpisali u srijedu 21. aprila u Parizu dva sporazuma o finansiranju koji povezuju kreditnu liniju od 50 miliona eura i bespovratnu pomoć od 400.000 eura, kao dio programa čiji je cilj podrška i promocija zelenih i klimatskih investicionih projekata za mala i srednja preduzeća i crnogorske opštine. Program takođe ima za cilj da doprinese stvaranju i razvoju projekata sa snažnim socijalnim i ekonomskim uticajem u najranjivijim regionima zemlje, promovišući uravnotežen teritorijalni razvoj, kroz posebne mehanizme podrške za preduzetnike u tim oblastima.

Ovo je prvi ugovor o zajmu koji AFD potpisuje u regionu, nakon nedavnog otvaranja regionalne kancelarije u Beogradu koja pokriva šest zemalja Zapadnog Balkana. Potpisivanje je održano u prisustvu crnogorskog ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića, u zvaničnoj posjeti Parizu, i državnog sekretara pri ministarstvu za Evropu i vanjske poslove zaduženom za evropske poslove Francuske Klemana Beona (Clément Beaune). Ovom prilikom, ministar i državni sekretar potpisali su međudržavni sporazum koji se odnosi na aktivnosti AFD grupe u Crnoj Gori.

Irena Radović, Izvršna direktorica IRFCG-a je ovim povodom izjavila : « U okviru svoje dvostruke socijalne i klimatske komponente, ovaj program nudi integrisani odgovor na zahtjeve naših klijenata, naime očuvanje njihovog pristupa finansiranju radi prevazilaženja neposrednih izazova povezanih sa pandemijom Covid-19, i mobilizaciju prilagođene tehničke i finansijske podrške u cilju podrške na putu ka ekološkoj tranziciji, što je garancija održivog ekonomskog oporavka. Raduje me ostvarenje ovog prvog partnerstva sa AFD-om i početku dugoročne saradnje između naše dvije institucije.».

Kristijan Timonije (Christian Thimonier), ambasador Francuske u Crnoj Gori je izjavio : « Ovo finansiranje je u skladu sa francuskom strategijom za Zapadni Balkan i jedna je od komponenti sveobuhvatne francuske podrške putem AFD-a za obaveze i ambicije Crne Gore u oblasti klimatskih promjena, zaštite životne sredine i održivog ekonomskog i socijalnog razvoja , u skladu sa njenom evropskom perspektivom. Ujedno oslikava i doprinosi dinamici jačanja bilateralnih odnosa naše dvije zemlje, vođene najvišim državnim vlastima ».

Žan-Pjer Marseli (Jean-Pierre Marcelli), izvršni direktor za operativne poslove AFD-a, se raduje zbog « pokretanja ovog programa, koji je plod strateškog i operativnog dijaloga uspostavljenog sa IRFCG-om. Ova inicijativa pokazuje znanje i iskustvo koje je AFD razvila u oblasti klimatskog finansiranja, kao i našu sposobnost da pružimo konkretnu i prilagođenu podršku svojim partnerima za oporavak nakon COVID-a, prateći putanju kompatibilnu sa ciljevima održivog razvoja i Pariskim sporazumom. Nastavićemo energično da investiramo u narednim mjesecima i godinama u ove ključne teme u Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu, kroz različita finansijska rješenja i alate za tehničku ekspertizu koje AFD Grupa može da mobiliše. »

Više o AFD-u u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu

Francuska agencija za razvoj (AFD) je javna finansijska institucija koja sprovodi zvaničnu politiku razvojne pomoći francuske vlade. Prisutna na Zapadnom Balkanu od 2019. godine, preko svoje regionalne kancelarije čije je sjedište u Beogradu, AFD je dobila mandat da podrži zemlje u regionu u ispunjavanju standarda EU i primjeni Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama. Počevši od 2019. godine, AFD je odobrila više od 300 miliona eura u različitim zemljama Zapadnog Balkana, u većini slučajeva u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama. U Crnoj Gori je AFD već prisutna preko ogranka Proparco, zaduženog za privatni sektor (sufinansiranje vjetroparka Krnovo) i preko ogranka Expertise France. AFD grupa kompletira svoj spektar intervencija ovim prvim finansiranjem u korist crnogorskih malih i srednjih preduzeća.

U toj perspektivi, AFD može da angažuje širok spektar finansijskih rješenja kao odgovor na potrebe svojih klijenata i partnera kao što su: zajmovi za javni sektor za podršku reformama povezanim sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, investicioni zajmovi za finansiranje infrastrukture pogodne za zeleniji i održivi rast, zajmovi za ublažavanje rizika od prirodnih nepogoda; kreditne linije i garancije kroz bankarski sektor u cilju podrške malim i srednjim preduzećima, finansiranje privatnog sektora putem svog ogranka PROPARCO; finansiranje studija izvodljivosti i program tehničke pomoći, partnerska saradnja i ekspertiza. AFD je takođe članica Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i akreditovana je od strane Evropske komisije za upravljanje fondovima i projektima u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA).

Za više informacija o AFD na Zapadnom Balkanu :https://www.afd.fr/en/page-region-pays/western-balkans

Kontakt za medije : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

KREDITIRANJE