Predstavnici Udruženja francusko-crnogorskih kompanija u prisustvu francuskog ambasadora posjetili IRF

Predstavnici Udruženja francusko-crnogorskih kompanija posjetili su Investiciono-razvojni fond (IRF), i tom prilikom su, u prisustvu ambasadora Republike Francuske u Crnoj Gori, Kristijana Timonjea, razgovarali sa izvršnom direktoricom IRF-a, Irenom Radović i saradnicima.Image 2392800124236183

Ambasador Timonje je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i realizacijom podrške Republike Francuske Crnoj Gori davanjem prioriteta ekološkoj tranziciji, oblastima u kojima Francuska agencija za razvoj (AFD) ima dugogodišnje iskustvo i ekspertizu. Takođe, iskazana je i zainteresovanost francuskih kompanija za realizaciju projekata koji doprinose unapređenju crnogorske infrastukture kao jedan od preduslova daljeg razvoja ekonomije u skladu sa ciljevima  održivog razvoja.

Predsjednik Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća Rajko Uskoković kazao je da cilj postojanja Udruženja jačanje ekonomske saradnje dvije prijateljske zemlje i u tom smislu istakao značaj današnjeg sastanka. Uskoković je predstavio aktivnosti Udruženja, planove za predstojeći period i zainteresovanost  za kreditni aranžman između AFD-a i IRFa, u kontekstu snaženja ekonomske saradnje između Republike Francuske i Crne Gore.Image

Izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović je sa saradnicima ukazala na značaj i potencijal postojećeg finansijskog okvira sa AFD-om, te neophodnost sinergije u  razvoju održivog poslovanja, koje će se temeljiti na efikasnom korišćenju resursa i primjeni ESG standarda. Istakla je zadovoljstvo što je IRF prepoznat kao partnerska finansijska institucija sa snažnom ulogom i potencijalom za saradnju u domenu zelene tranzicije crnogorskog društva, kao i ekonomskog osnaživanja ranjivih kategorija društva, žena, mladih, te razvoja crnogorskih opština ispod prosjeka razvijenosti. 

Na sastanku je razgovarano i o dinamici planiranih aktivnosti vezano za razvoj strategije zelenog finansiranja u kontekstu tehničke podrške AFD, uz fokus na važnost zajedničkog djelovanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kako bi se ostvarila sinergija u ostvarivanju klimatskih ciljeva.

KREDITIRANJE