EIB Global u posjeti Crnoj Gori - podrška zelenoj tranziciji crnogorske ekonomije

Potpisan  Ugovor o kreditu  od 50 miliona EUR sa IRF-om za crnogorska mala i srednja preduzeća

V.D. generalnog direktora, Markus Berndt još jednom potvrdio globalnu posvećenost EIB-a finansiranju i podršci zelene tranzicije Crne Gore  i dekarbonizaciji crnogorske privrede

Delegacija EIB-a potpisala novu klimatsku kreditnu liniju od 50 miliona EUR sa IRF-om za crnogorska mala i srednja preduzeća, koja predstavlja  drugu tranšu finansijskog okvira koji je potpisan 2021. godine

01 foto

Od 2020. godine EIB je odobrio 150 miliona EUR-a IRF-u, kako bi ubrzao postpandemijski oporavak i dekarbonizaciju crnogorske privrede

EIB Global nastavlja da podržava crnogorska mala i srednja preduzeća

Delegacija Evropske investicione banke (EIB), banke Evropske unije i njenog nedavno osnovanog razvojnog ogranka EIB Global, i Investiciono-razvojnog fonda danas je u Podgorici potvrdila kontinuitet uspješne saradnje, potpisivanjem Ugovora o kreditu  za finansiranje malih i srednjih preduzeća, klimatskih i prioritetnih projekata.

02 foto

Delegacija EIB Globala i crnogorski Investiciono-razvojni fond (IRF) potpisali su danas Ugovor o kreditu vrijedan 50 miliona eura za klimatski prihvatljiva i energetski efikasna ulaganja lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP). Kreditna linija dostupna u IRF-u će omogućiti malim i srednjim preduzećima da se pozabave pitanjima likvidnosti i investiraju u poboljšanje energetske efikasnosti svojih preduzeća, smanjujući zavisnost zemlje od fosilnih goriva i gubitka električne energije. Ova operacija je dio programa oporavka Tima Evrope od COVID-19 i otvara novi izvor prijeko potrebnog finansiranja klimatske i ekološke održivosti za brzu dekarbonizaciju lokalne ekonomije i njeno odvajanje od fosilnih goriva.

Vršilac dužnosti generalnog direktora EIB Globala Markus Berndt saopštio je: „Ugovor o zajmu koji smo danas potpisali sa IRF-om pomoći će crnogorskim kompanijama da transformišu svoje poslovanje i pređu u klimatski neutralnu, cirkularnu i održivu ekonomiju. Ovaj zajam je još jedan znak kontinuirane podrške EIB Globala Crnoj Gori i njenoj transformaciji u održivu i zelenu ekonomiju, sposobnu da stvori radna mjesta i prihode za građane Crne Gore“.

Izvršna direktorica  IRF-a, Irena Radović, je kazala:

“Očekujem da će i u ovom periodu postpandemijskog oporavka upravo ovaj sporazum koji danas potpisujemo, odnosno druga tranša u okviru finansijskog okvira koji je prvi klimatski okvir u regionu Zapadnog Balkana dati dodatni impuls razvoju crnogorske ekonomije i stvaranju boljih uslova za kvalitet života u Crnoj Gori. Radi o projektu koji ima naglašenu klimatsku komponentu, a potpisivanje današnje tranše omogućava ozelenjavanje crnogorske ekonomije. Zato je IRF u proteklom periodu  na bazi intenzivne i vrlo kvalitetne saradnje sa EIB-om postao lider kad su u pitanju zeleni projekti i ima ambiciju da postane lider kada je u pitanju digitalizacija crnogorske ekonomije, kao što smo takođe zauzeli lidersku pozciju kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žena.“ 

03 foto

Radović je istakla da je EIB institucija koja je napravila velike promjene u Crnoj Gori, i da je upravo uz pomoć saradnje sa EIB-om, IRF uspio tokom prethodnog perioda da implementira preko 1200 projekata.