Podgorica, 07. decembar 2021.

Javni poziv za najbolje investicione projekte za žene u biznisu u okviru kampanje “ONA POKREĆE BIZNIS”

Polazeći od ciljeva i vizije IRF-a, Strategije ženskog preduzetništva Crne Gore 2021 – 2024, a u skladu sa mapom puta koja je usmjerena na oporavak ekonomije nakon pandemije koronavirusa i implementaciju ciljeva održivog razvoja energetske i digitalne tranzicije, rodne ravnopravnosti, osnaživanja i jednakog pristupa finansijama, investicija u društvu usmjerenih na ravnomjerni ekonomski razvoj i inkluziju, Investiciono-razvojni fond je raspisao Javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu u okviru kampanje „Ona pokreće biznis“.

FB 2 post

U okviru javnog poziva, nagrađujemo tri (3) najkvalitetnija investiciona projekta u ukupnom iznosu od 15 000 eura: 1. nagrada - 7 000 eura; 2. nagrada - 5 000 eura; 3. nagrada - 3 000 eura.

Na javni poziv mogu da se prijave žene koje su otpočele svoj biznis ili planiraju da unaprijede postojeći. Pravo učešća imaju registrovana privredna društva u kojima je većinski vlasnik i izvršni direktor žena i koja su upisana u relevantne registre do datuma objave Javnog poziva, a koja posluju kraće od 24 mjeseca.

Dodatno, postoji mogućnost da aplikantkinje za realizaciju investicionih projekta konkurišu kod IRF-a za povoljna sredstva putem kreditnih linija za žene u biznisu.

Eksterna stručna komisija će, nakon isteka javnog poziva, sagledati kandidovane investicione projekte i intervjuisati aplikantkinje koje uđu u uži izbor. Posebno će biti vrednovani investicioni projekti sa fokusom na zelenu i digitalnu ekonomiju. Odluka o nagradama će biti objavljena na sajtu IRF-a.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti do 15. februara 2022. godine na arhivu Investiciono-razvojnog fonda (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/1, 81 000 Podgorica) ili putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu.

Za sve dodatne informacije, kontakt tel. je 080 012 012 i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. od 7-15 časova svakog radnog dana, a tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Kampanja „Ona pokreće biznis“ ima za cilj podizanje svijesti o značaju, benefitima, potencijalu i uticaju ženskog preduzetništva na društvo, osnaživanje žena u Crnoj Gori za pokretanje novog ili unapređenje razvojnog potencijala postojećeg biznisa kako bi se obezbijedilo otvaranje novih radnih mjesta, afirmacija ženskog preduzetništva kroz direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, informisanje o dostupnim izvorima finansiranja, mogućnostima i uslovima za kreditiranje ženskog preduzetništva putem kreditnih linija IRF-a.

 

  1. Prijava na javni poziv
  2. Priručnik za izradu investicionih projekata malih i srednjih preduzeća
  3. Saglasnost klijenta kreditno-garantne institucije za pristup podacima iz kreditnog registra
  4. Izjava
  5. Program podrške ženama u biznisu - start up
  6. Program unaprjeđenja ženskog preduzetništva
  7. Mikrokrediti za podršku ženama u biznisu

KREDITIRANJE