Predstavnici IRF-a u radnoj posjeti Opštini Nikšić i privrednicima

Predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF-a), Velizar Kaluđerović, i izvršna direktorica, dr Irena Radović, danas su sa saradnicima boravili u radnoj posjeti opštini Nikšić i obišli privrednike koji su korisnici kreditne podrške IRF-a.IMG-3364

Na sastanku sa predsjednikom Opštine Nikšić, Markom Kovačevićem i njegovim saradnicima, bilo je riječi o privrednoj aktivnosti u opštini Nikšić, te potencijalnim oblicima saradnje.IMG-3365

Godinama unazad Investiciono-razvojni fond Crne u Gore u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pruža podršku poljoprivredi kroz kreditnu liniju “Program podrške razvoju poljoprivrede – IPARD”.IMG-3366

Predstavnici IRF-a obišli su voćnjake i pogone u izgradnji kompanije “Naše voće”, čiji osnivači iz sredstava IRF-a uspješno realizuju dva IPARD projekta u 2021. godini. Investicije se odnose na podizanje višegodišnjih zasada jabuke na zemljištu površine 7,7ha po najsavremenijoj italijanskoj tehnologiji guste sadnje.IMG-3367

IMG-3371Takođe, u okviru radne posjete, predstavnici IRF-a su posjetili mesnu industriju „Goranović“, koja je sredstva dobijena putem kreditne podrske IRF-a u više navrata koristila u cilju unapređenja djelatnosti prerade mesa. Mesna industrija „Goranović“ po prvi put realizuje IPARD projekat uz djelimičnu podršku IRF-a, a određeni dio sredstava ulaže iz sopstvenih izvora. Namjena ovog projekta je kupovina i ugradnja nove tehnološke opreme, kao i izgradnja i instalacija sistema za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe fabrike za preradu mesa.

KREDITIRANJE