20.07.2021

Uspješna saradnja Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB) i Investiciono razvojnog fonda Crne Gore

Izvršna direktorica IRFa, dr Irena Radović, sastala se danas sa Makedonkom Mateškom, menadžerkom Razvojne banke Savjeta Evrope.91535a298ab24cc7aa708680b5be8d85

Tom prilikom je istaknuta važnost dosadašnje saradnje, koja je usmjerena pružanju finansijske podrške preduzetnicima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima, kao i mikro i malim preduzeća koji imaju ograničen pristup finansijama. U uslovima trajanja pandemije, značaj socijalne komponente ovog oblika podrške je dodatno naglašen.58b6e44b182f4849a0d07a2a3dd8dd0d

Osim toga, a u skladu sa odobrenjem novog kredita u iznosu od 30 mil EUR, namijenjenog za poboljšanje uslova života kroz ulaganja u infrastrukturu u opštinama ispod prosjeka razvijenosti, naglašena je posvećenost IRF-a njegovoj realizaciji, ali i saradnji sa relevantnim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se obezbijedila efikasna i optimalna alokacija resursa.

Konstatovane su i mogućnosti za dalju saradnju, naročito u nastavku podrške mikro i malim preduzećima, kao i novim modelima podrške, naročito u dijelu ulaganja u klimatske projekte.