•  Farma Gvozdenovic
    Farma Gvozdenovic

02.01.2021.

Uprkos COVID krizi, rekordna godina IRF-a

U ovoj teškoj i izazovnoj godini zahvaljujući izuzetno posvećenom i profesionalnom radu zaposlenih, uz mnogo pritisaka i odricanja, Investiciono-razvojni fond Crne Gore je sve svoje kapacitete stavio u funkciju održavanja likvidnosti crnogorskih preduzeća, vodeći računa da se obezbijede i krediti za investicije kako bi preduzeća u ovim teškim vremenima nastavila sa svojim  razvojnim aktivnostima. Sve to je imalo za cilj održavanje ekonomskih aktivnosti crnogorske ekonomije.sajt

U 2020. godini IRF je odobrio preko 860 finansijskih plasmana, u iznosu od preko 270 mil EUR, što je za preko 60% više kad je u pitanju broj plasmana i 15% više kad je u pitanju ostvareni rezultat u odnosu na 2019. godinu. Dakle, još jedna rekordna godina i u ovako teškim uslovima. 

Blizu 60% odobrenih plasmana se odnosi na kredite u iznosu do 50.000 EUR, namijenjenim individualnim poljoprivrednim proizvodjačima, mikro, malim preduzećima, početnicima u biznisu, zanatlijama, ženama u biznisu.

Tokom 2020 godine intenzivno se radilo i na reprogramiranju kredita, tako da smo odobrili i preko 200 reprograma, preko 800 moratorijuma, a sve u cilju održavanja likvidnosti naše privrede. 

U poslednjih 10 godina IRF je u crnogorsku privredu plasirao preko 1,3 milijardu EUR, a za vrijeme posljednjeg menadžmenta, tj za period od 2014 – 2020 odobreno je preko 1,1 milijarda EUR.

Posebna pažnja bila je posvećena lividnosti mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i indiviualnim poljoprivrednim proizvođačima i domaćoj proizvodnji i to kroz instrument faktoringa koji obezbjeđuje toj ciljnoj grupi da svoj novac kod IRF-a dobiju u roku od sedam do 30 dana, a ne nakon 90, 120 a često i duže je trajala naplata faktura. Za te preduzetnike  od posebne važnosti je da mogu prodati svoj proizvod i da ga mogu naplatiti. I upravo IRF je vodio računa o tim aspektima razvoja malog biznisa.

Vodili smo računa i o početnicima u biznisu, dodatno ih stimulisali sa kamatnom stopom od 0% za fakultetski obrazovane ljude koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, tehnološke viškove i žene u biznisu. 

Iako smo razvojna institucija koristimo koncept upravljanja rizicima svojstven bankarskoj praksi i zakonskim rješenjima  kojim je regulisan ovaj segment u Crnoj Gori i nivo NPL-a je 3,13 što nam dodatno daje kredibiltet kod međunarodnih finansijskih institucija.

IRF je državna institucija koja novčana sredstva nabavlja na međunardnom tržistu od međunarodnih partnera, koji cijene profesionalnost i stručnost zaposlenih u IRF-u, što potvrđuje činjenica da je Evropska Investiciona Banka (EIB) sa IRF-om zaključila više ugovora u iznosu od 420 mil EUR. Tokom 2020. godine, IRF je pregovarao sa EIB-om oko novog ugovora,  gdje bi dio sredstava od ovog Ugovora bio upotrijebljen za finansiranje tzv. „klimatskih“ projekata.

Radimo i sa Razvojnom banka Savjeta Evrope (CEB), sa Kineskom bankom za razvoj, a u toku je i uspostavljanje saradnje sa Francuskom Agencijom za Razvoj, sa kojom je odobren i prvi kredit. Osim toga, kontinuirano sarađujemo sa crnogorskim bankama,  opštinama, ministarstvima, javnim preduzećima, a sve u cilju podrške unaprjedjenju rasta i razvoja crnogorske privrede. Sve ovo govori o međunarodnom ugledu IRF-a i o relevantnosti finansijske podrške koju pruža, s obzirom da ove institucije rade procjenu  partnera i analizu plasmana plasiranih preko IRF-a.

Na kraju želimo da istaknemo da je  IRF i u ovoj godini pokazao da izazove vidimo kao priliku a ne kao problem, pokazali smo da znamo i da možemo da budemo pouzdan partner kako crnogorskim preduzećima, tako i međunarodnim institucijama, i svim onim građanima koji se odluče za inovativne start up biznise i zato vjerujemo da će trend rasta pozitivnih kreditnih plasmana i u 2021.godini prevazići dosadašnji rezultat, uprkos COVID krizi. 

Nastavićemo da se profesionalno, odgovorno i proaktivno odnosimo prema svim zahtjevima i prema našim klijentima, onako kako oni očekuju od nas.

Želimo vam srećnu i uspješnu godinu uz slogan „Vjeruj u uspjeh i iskoristi šansu“.

KREDITIRANJE