22.12.2020.

Mladi su najvažniji razvojni resurs Crne Gore

Međunarodni ekonomski forum održan je danas u organizaciji Vijeća i Saveza studenata Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

 111

Na forumu su učestvovali gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević i predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović. Glavne teme su bile izazovi za privredne i ekonomske aktivnosti usljed pandemije Covid-19.1234

Gradonačelnik Ivan Vuković je saopštio da je Glavni grad tokom prvog perioda pandemije koronavirus nastojao da obezbijedi normalno funkcionisanje grada, kao i da kroz određene donacije pruži podršku zdrastvenom sistemu.Vuković, predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević i predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović. Glavne teme su bile izazovi za privredne i ekonomske aktivnosti usljed pandemije Covid-19.

Gradonačelnik Ivan Vuković je saopštio da je Glavni grad tokom prvog perioda pandemije koronavirus nastojao da obezbijedi normalno funkcionisanje grada, kao i da kroz određene donacije pruži podršku zdrastvenom sistemu.

KREDITIRANJE