14.08.2020.

IRF u posljednje tri i po godine plasirao 38 mil EUR u opštinu Kotor


Investiciono razvojni fond je u proteklom periodu značajno podržao kotorske preduzetnike, a u prilog tome govori i 72 miliona eura, koliko je do sada plasirano u ovu opštinu. U posljednje tri i po godine IRF je plasirao u kotorsku opštinu 38 miliona eura, od čega samo u ovoj godini blizu 11 miliona eura. Kako je ocijenio predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević, Fond zajedno sa Opštinom pokazuje izuzetne rezulatate u dijelu podrške privredi Kotora.Image-1

Vukčević je prilikom sastanka sa predsjednikom Opštine Kotor, Željkom Aprcovićem i privrednicima iz tog grada najavio da će dobru praksu nastaviti i u narednom periodu.

“Razgovarali smo sa kotorskim preduzetnicima u nastojanju da riješimo njihove probleme, u okviru trećeg paketa mjera Vlade, a koje se odnose na Investiciono-razvojni fond. Ističem da ćemo u saradnji sa Opštinom Kotor definisati različite modele koji će biti u funkciji onih privrednika Kotora koji su pogođeni ovom situacijom. Prije svega, mislim na turističku privredu, ali i ostale djelatnosti svakako ćemo podržati kroz naše kreditne linije i reprograme, da prebrode ovu kriznu situaciju.” – kazao je Vukčević.

On je dodao da će IRF tražiti modele za prevazilaženje krize kad je u pitanju zakup ugostiteljskih objekata u starom gradu.

"Siguran sam da ćemo uskoro govoriti o mnogo većim investicijama u Kotoru, tu prije svega mislim na proširenje kapaciteta Luke Kotor. Već smo obavili razgovor sa predstavnicima tog preduzeća i definisali strateške korake u narednom periodu. Smatram da ćemo već sljedećeg mjeseca definisati i prve kreditne linije koje će biti usmjerene ka tome da se povećaju kapaciteti ovog preduzeća za onaj period koji slijedi. To će omogućiti veći broj stranaca, veći broj gostiju i u krajnjem će rezultirati povećanjem prihoda kotorskih privrednika, i svakako već naredne godine rezultirati i boljim finansijskim efektima u odnosu na ovaj period pandemije"- poručio je Vukčević.

Na sastanku su, kako je kazao prvi čovjek Opštine Željko Aprcović, dogovoreni modaliteti i mogućnosti aplikacija akcionarskog društva Luka Kotor za dobijanje kreditne podrške za gradnju pilona, produžetak i rekonstrukciju marinskog dijela i prostora koji neposredno korespondira sa samom Lukom.


"Dogovoreno je da se urgentno završi projektno-tehnička dokumentacija i da AD Luka Kotor aplicira za kreditna sredstva. Očekujemo da ćemo da kraja ove godine imati značajnu investicionu aktivnost u smislu onog što jesu obaveze AD na osnovu koncesionog ugovora potpisanog sa Vladom Crne Gore", naveo je Aprcović.
On je dalje istakao da je u  svrhu pomoći kotorskoj privredi održan sastanak i sa dijelom kotorskih privrednika  gdje su se iskristalisali zaključci u smislu koncipiranja i pomoći IRF-a i lokalne samouprave. Riječ je o određenim kreditnim linijama koje će kotorskoj privredipomoći da prevaziđu aktuelnu krizu.
Kotorski privrednici, kako je poručio Aprcović, izuzetno su zadovoljni budući da će ta dva subjekta u narednih 15 dana napraviti okvir i tražiti prave modelitete i u vidu eventualnog  produženja rokova zakupa.


"Polovinom maja smo obavili preliminarne razgovore i imali ideju koju smo sad razradili sa gospodinom Vukčevićem, predsjednikom Aprcovićem i njegovim timom. Zadovoljni smo. Naše ideje su takve da iziskuju malo duži rad, nakon čega će se ući u proces koji je vrlo interesantan i trebalo bi da bude realizovan na obostrano zadvoljstvo. Cilj nam je da u isitom broju, ili što većem broju dočekamo mart i april 2021. godine, što je i poenta cijele priče", poručio je Dušan Samardžić iz NVO Kotorski privrednici.


Predstojeću sezonu iščekuju i ostali ugostitelji iz ovog primorskog grada, među kojima i Rajko Milunović koji je takođe prisustvovao sastanku.
"Kao što znate, COVID-19 pandemija napravila je štetu cijelom svijetu pa smo pokušali da nađemo neki zajednički jezik kako bismo postojeću krizu prevazišli kroz kreditne linije specijalno od IRF-a. Tom prilikom, svi smo izašli zadovoljni, budući da je IRF u saradnji sa Opštinom, iznašao rješenja koja bi mogla da pomognu i daju dobre rezultate za nas ugostitelje. Generalno, naš stav nakon sastanka je veoma pozitivan", istakao je Milunović.

KREDITIRANJE