IRF

Ime Telefon Faks
Služba za kredite i garancije +382 20 41 66 00 +382 20 41 66 01
Kancelarija u Bijelom Polju +382 50 43 16 66 +382 50 43 16 66
Pitanja
CALL CENTAR - besplatan info broj. 080 012 012
e-mail adresa: info@irfcg.me

 

Naša lokacija 

Pogledajte Google mapu

KREDITIRANJE

call centar
banner-irfcg-2016