AKCIJE/UDJELI

 
 

Javni poziv za zastupenje IRF CG A.D. u poslovima trgovine hartijama od vrijednosti na berzi 

 

 

 

Društva iz  portfelja IRF-a čije su akcije date na berzu u 2020.godini

 

R.B.

Naziv društva

broj akcija IRF-a

cijena

1

"Kotor projekt" AD Kotor

748

52,9187 eura po akciji

2

"Crnagoracoop" AD Danilovgrad

54.651

0,3317 eura po akciji

3

"Agrotransport" AD Podgorica

16.406

2,5565 eura po akciji

 

 

Društva iz portfelja IRF-a registrovana kod CKDD

 

R.B.

Naziv društva

Broj akcija IRF-a

(% IRF)

1

"Barska plovidba" AD Bar

371,465

(16.1562%)

2

"Institut Simo Milosevic" AD Igalo

90,411

(23.6461%)

3

"Montepranzo Bokaprodukt" AD Tivat

57,710

(51.4010%)

4

HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj

116,567

(7.6468%)

5

"13. jul-Plantaže"  AD Podgorica

39,844,589

(22.2278%)

6

"Marina" ad Bar

258,283

(16.9992%)

7

"Agrotransport" AD Podgorica

16,406

(44.9246%)

8

HTP "Berane" AD Berane

41,119

(15.3544%)

9

"Jugooceanija" AD Kotor

326,048

(14.3172%)

10

"Market" AD Podgorica

7,113

(40.0755%)

11

"Montecargo"AD Podgorica

1,236

(0.0370%)

12

"Crnagoracoop" AD Danilovgrad

54,651

(10.6294%)

13

"Kotor - Projekt" AD Kotor

748

(16.6518%))

 

Društva iz portfelja IRF-a registrovana kod CKDD koja su u postupku stečaja i likvidacije

 

R.B.

Naziv društva

Broj akcija IRF-a

(% IRF)

   1

"Ibarmond" AD u stečaju Rožaje

8,255

(5.0664%)

2

"Opštegrađevinsko Gorica" AD u stečaju  Podgorica

43,106

(0.1406%)

3

"EI Obod" AD u stečaju Cetinje

2,810,168

(8.8583%)

4

"Preduzeće za izgradnju Podgorice" AD u stečaju  Podgorica

5,693

(28.7903%)

5

"Lovćen" A.D. u likvidaciji Podgorica

21,280

(52.4513%)

6

"Rudnici boksita" AD u stečaju  Nikšić

524

(0.0163%)

7

Trgokoop AD u likvidaciji Podgorica

3,978

(18,9645%)

8

Mašinopromet rezervni djelovi AD u stečaju  Podgorica

1,095

(36.0078)

 

Udjeli IRF

Udjeli u društvima registrovanim u CRPS

R.B.

      Naziv društva

% IRF

1

"Turistički centar Durmitor" doo Žabljak

100.00

2

JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva

12.10

 

KREDITIRANJE