BANKE - PARTNERI

Razvoj sektora MSP i preduzetništva, uopšte, jedan je od primarnih ciljeva IRF-a. U dostizanju istog IRF ne bi uspio bez svesrdne podrške crnogorskih poslovnih banaka.

Kreditna podrška sektoru MSP-a i preduzetnicima koju IRF realizujeprovodi se na dva načina: (a) posredstvom i uz garancije poslovnih banaka i (b) direktnim kreditnim aranžmanima.

Kreditna podrška sektoru MSP i preduzetnicima posredstvom i uz učešće poslovnih banaka realizuje se na osnovu potpisanog Protokola o poslovnoj saradnji sa svim bankama u Crnoj Gori koje su iskazale svoj interes i spremnost da učestvuju u ovim aktivnostima.

Motivisanost banaka da učestvuju u ovoj kreditnoj liniji proistekla je iz mogućnosti pridobijanja novih i zadržavanja postojećih klijenata, uz ostvarenje finansijskih benefita.

Opravdavši svrhu svog osnivanja, kao institucije koja će "ubrizgati" svjež kapital u crnogorsku ekonomiju i biti partner od povjerenja svima onima koji se ozbiljno namjeravaju upustiti u biznis vode, IRF je u bankarskom sektoru prepoznao strateškog partnera u realizaciji pomenutih aktivnosti, a uspješna saradnja nastaviće se i ubuduće.

Partnerskim odnosom sa poslovnim bankama dat je puni doprinos povezivanju svih subjekata zainteresovanih za razvoj preduzetništva i sektora MSP u Crnoj Gori, kao okosnice razvoja crnogorske ekonomije.

 

Banke - partneri IRF-a su :

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group

Hipotekarna banka AD Podgorica

Podgorička banka AD Podgorica member of OTP Group

Prva banka Crne Gore AD Podgorica - Osnovana 1901. godine

ERSTE Bank AD Podgorica

NLB Banka AD Podgorica

Komercijalna banka AD Podgorica

Addiko Bank AD Podgorica

Universal Capital Bank AD Podgorica

Lovćen banka AD Podgorica

Zapad banka AD Podgorica

ZIRAAT Bank Montenegro AD Podgorica

NOVA BANKA AD Podgorica

 

KREDITIRANJE

call centar
banner-irfcg-2016