EBRD

Saradnja IRF-a sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj ( EBRD) prvenstveno se odvija se u okvirima faktoring finansiranja, kao usluge koju IRF pruža u sklopu ukupne finansijke ponude.

Tokom kontakata sa predstavnicima EBRD iskazano je njihovo interesovanje za faktoring, kao uslugu IRF-a novijeg datuma, a koji, prema dosadašnjim ostvarenim rezultatima i projekcijama, predstavlja značajni potencijal u dijelu obezbjeđivanja finansijske podrške crnogorskim MSP.

Interesovanje EBRD za saradnju sa IRF-om u domenu povećanja finansijskog potencijala IRF-a za potrebe obavljanja faktoring poslova nastalo je na temelju činjenice da faktoring predstavlja savremeni način finansiranja preduzeća putem otkupa kratkoročnih nedospjelih potraživanja, uzimajući u obzir rastuću tražnju za ovim oblikom finansiranja, o čemu svjedoče dosadašnji ostvareni rezultati IRF-a u dijelu faktoring finansiranja.

Za očekivati je da će se saradnja sa ovom kredibilnom međunarodnom finansijskom institucijom intenzivirati u narednom periodu.

KREDITIRANJE

call centar
banner-irfcg-2016