EIF

Evropski investicioni fond (EIF) je specijalni pružalac finansiranja rizika u korist malih i srednjih preduzeća (MSP) širom Evrope. EIF je dIo EIB grupe. Akcionari EIF-a su Evropska investiciona banka (EIB), Evropska unija, koju zastupa Evropska komisija, i širok spektar javnih i privatnih banaka i finansijskih institucija.

EIF sprovodi svoje aktivnosti koristeći sopstvene resurse ili one koje obezbjeđuje Evropska investiciona banka, Evropska komisija, države članice EU ili druge treće strane.

Razvojem i ponudom ciljanih finansijskih proizvoda posrednicima, kao što su banke, garantne i lizing kompanije, pružaoci mikrokredita i fondovi privatnog kapitala, EIF povećava pristup malim i srednjim preduzećima do finansiranja.

Investiciono-razvojni fond Crne Gore uspostavio je saradnju sa EIF-om u 2019. godini primanjem garantnih sredstava u okviru zajma i garancije COSME. Očekuje se da će saradnja sa ovom kredibilnom finansijskom institucijom intenzivirati u narednom periodu.

KREDITIRANJE