EIB

Evropska investiciona banka (EIB) je banka za dugoročne kredite Evropske unije. Njen zadatak je da doprinese integraciji, uravnoteženom razvoju i ekonomskoj i socijalnoj koheziji država članica EU. Zvanična saradnja sa Evropskom investicionom bankom (EIB), prestižnom međunarodnom finansijskom institucijom, otpočela je u 2012. godini činom donošenja odluke o odobrenju kreditnih sredstava u iznosu od 50 miliona eura IRF-u. Sve do danas saradnja naših dvaju institucija se razvijala kako se povećavao ukupni portfolio IRF-a. EIB je vremenom postao glavni strateški međunarodni partner IRF-a.

Odluka Evropske investicione banke da svih ovih godina kreditno podržava IRF predstavlja potvrdu uspješnosti Vlade Crne Gore i Investiciono-razvojnog Fonda u obezbjeđivanju preduslova i stvaranju povoljne ekonomske klime za nesmetan i brz rast i razvoj malog i srednjeg biznisa.

Šta EIB finansira ?

EIB jača svoju podršku evropskim mikro, malim, srednjim i srednje kapitalizovanim preduzećima omogućujući ovom važnom sektoru pristup vitalnim novim kreditnim linijama. Trajanje kredita je najmanje 2 godine (stvarna dužina kredita zavisi od ekonomskog i tehničkog života finansiranog projekta) i može se koristiti za finansiranje od vrlo malih projekata do investicija sa maksimalnim troškovima od 25 miliona € . Međutim, doprinos EIB ne može biti veći od 12,5 miliona €.

Ko može da podnese zahtjev za kredit EIB?

Za šta se može koristiti zajam EIB?

Kredit EIB može se koristiti za finansiranje svih investicija i troškova nastalih u razvoju MSP-a ili MidCap-a, na primjer:

Koje su prednosti za vaš posao?

IRF će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti u vezi modaliteta potencijalne i već uspostavljene saradnje sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom u cilju unapređenja poslovanja IRF-a i ukupnog ekonomskog ambijenta.

Za više informacija pošaljite mail na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili nas pozovite na +382 20 41 66 00.

Sveobuhvatne informacije koje se odnose na podršku EIB Grupe za mikro,mala,srednja i srednje kapitalizovana preduzeća mogu se naći na internet stranici EIB - www.eib.org .


[1] Preduzeće se smatra nezavisnim ako ne posjeduje 25% ili više kapitala/glasačkih prava (zavisno od toga koje je veće) u jednom ili više drugih preduzeća, i nijedno preduzeće nema udio od 25% ili više u njegovom kapitalu ili glasačkim pravima (zavisno od toga koje je veće). Za nezavisna preduzeća, broj zapošljenih je samo broj zapošljenih u preduzeću.

Izuzetak: preduzeće se i dalje smatra nezavisnim ako sljedeći investitori posjeduju i do 50% njegovog kapitala/glasačkih prava i ne vrši dominantan uticaj: korporacije za javne investicije, preduzeća za kapital za nove poduhvate i poslovni anđeli, univerziteti i neprofitni istraživački centri, institucionalni investitori, uključujući regionalne razvojne fondove, autonomne lokalne vlasti s godišnjim budžetom manjim od 10 miliona eura i manje od 5.000 stanovnika.