PočetnaKreditne linijeMikrokrediti za podršku ženama u biznisu
Preduzetništvo

Mikrokrediti za podršku ženama u biznisu

Osnaživanje preduzetničkog potencijala žena, kroz pružanje podrške preduzećima u kojima su žene nosioci biznisa.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.

Korisnici

Krediti su namijenjeni preduzećima u kojima su većinski vlasnici žene, a koja su registrovana na način koji predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i ženama koje djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (poljoprivredna proizvodnja, zanatstvo i sl.).

Krajnje korisnice ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva privredno društvo, samo privredno društvo i osnivači društva ne smiju imati više od 20,00 % učešća u vlasništvu drugog privrednog društva, dok u slučaju preduzetnice, ista ne smije participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20,00 %.

Korisnici kredita ne mogu biti društva koja u vlasničkoj strukturi imaju udjele pravnih lica preko 20,00 %.

Korisnici kredita mogu biti isključivo privredni subjekti koji posluju duže od 12 mjeseci.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao sredstvo obezbjeđenja IRF CG A.D. će prihvatiti administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta).

Alternativno, IRF CG A.D. će kao instrumente obezbjedjenje kredita prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmaje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi korisnica kredita.

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Razvojni krediti za mikro, mali i srednji biznis

Investicioni krediti za mlade u biznisu

Investicioni krediti za unaprjeđenje ženskog preduzetništva

Investicioni krediti za razvoj preduzetništva