PočetnaKreditne linijeKrediti za otkup poljoprivrednih proizvoda
Poljoprivreda

Krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda

Podsticaj trgovačkih preduzeća, hotela, ugostiteljskih objekata i ostalih preduzeća koja otkupljuju proizvode od domaćih poljoprivrednih proizvođača.

Kreditni uslovi
Kreditni uslovi za otkup tržišnih viškova jagnjadi
U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su:

  • Trgovačka preduzeća
  • Hoteli
  • Ugostiteljski objekti
  • Ostala preduzeća koja otkupljuju poljoprivredne proizvode od domaćih proizvođača.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, ali i po potrebi hipoteke na nepokretnosti, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, i garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

S obzirom da se radi o kratkoročnom kreditu moguće je kao obezbjeđenje koristiti samo mjenicu.[1]


[1] Uz ispunjenje kriterijuma definisanim internim aktima Investiciono-razvojnog fonda, osim u slučaju kredita namjenjenih za finansiranje otkupa tržišnih viškova jagnjadi.

Dokumentacija za apliciranje

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Investicioni krediti za ulaganje u ribolovne plovne objekte, ribolovnu opremu i elektronske uređaje – MIDAS

Investicioni krediti za razvoj poljoprivrede – IPARD

Investicioni krediti za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnji hrane

EU EaSi investicioni krediti