PočetnaKreditne linijeInvesticioni krediti za razvoj poljoprivrede – IPARD
Poljoprivreda

Investicioni krediti za razvoj poljoprivrede – IPARD

Projekat IPARD, IRF CG A.D. realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore za finansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane u Crnoj Gori. Cilj je pružanje podrške investicijama u preradi hrane, uvođenja i implementacije mjera ruralnog razvoja, povećanja konkuretnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kao i uvođenja i jačanja evropskih standarda proizvodnje hrane.

Maksimalni iznos do:/ Maksimalan iznos kredita može biti do 20% veći u odnosu na maksimalno dozvoljenu investiciju odobrenu u skladu sa IPARD pravilima (uvećanu za iznos PDV-a)
Maksimalni rok otplate:do 144 mjeseca
Grejs period:do 48 mjeseci

Kamatna stopa iznosi 4,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.


Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori, kamatna stopa iznosi 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.


Za korisnike kredita koji posluju kraće od 12 mjeseci i za korisnike kredita koji ne posjeduju adekvatan otplatni potencijal, potrebno je dodatno obezbijediti garanciju poslovne banke; 100% novčani depozit ili jemstvo bonitetnog pravnog lica, za sve zahtjeve veće od 50.000,00 EUR.


Korisnicima kredita nakon ispunjenja uslova i sprovedene procedure u skladu sa IPARD pravilima pripada refundacija sredstava u definisanom iznosu, kojom se umanjuje izloženost po kreditu. Aktivnosti u vezi ostvarivanja prava za refundaciju, sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.


Zavisno od cijene raspoloživih izvora finansiranja, kamatna stopa može biti veća, sa čim bi korisnik sredstava Fonda bio uredno upoznat.

 

Visina naknade je 0,20% na odobreni iznos kredita.

 

Rok korišćenja kredita: u skladu sa potpisanim Ugovorom između korisnika i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

U nekoliko brzih koraka možete aplicirati za ovu vrstu podrške.

Cilj programa i namjena

Krediti su namijenjeni za podršku poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima u skladu sa Pozivom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

Iznos sopstvenog kapitala ne smije biti manji od 25,00% vrijednosti ukupne pasive.

Korisnici

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su poljoprivredni proizvođači, mikro, mala i srednja preduzeća (koja u okviru svojih djelatnosti imaju poljoprivrednu djelatnost) i koji su od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dobili rješenje da su korisnici IPARD projekta.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Instrumenti obezbjeđenja

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, jemstva bonitetnih pravnih lica, zaloge potraživanja, administrativne zabrane na primanja minimum jednog bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa aktima IRF CG A.D. i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.


Dokumentaciona osnova je definisana projektom IPARD.

Potrebni formulari

Pogledaj detaljnije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?

Povezane kreditne linije

Investicioni krediti za ulaganje u ribolovne plovne objekte, ribolovnu opremu i elektronske uređaje – MIDAS

Krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda

Investicioni krediti za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnji hrane

EU EaSi investicioni krediti