PočetnaVijestiWomen on Boards inspirativan i zanimljiv i već doveo do promjena u Crnoj Gori
Izvor:PR Služba
Datum objave: 30.04.2024.
Share:
Vijesti

Women on Boards inspirativan i zanimljiv i već doveo do promjena u Crnoj Gori

Polaznice prve generacije “Women on Boards” Ana Kentera, Kristina Bukilić i Olga Radović ne kriju zadovoljstvo realizacijom programa koji je, kako su istakle, bio zanimljiv i inspirativan, ali i doprinio da dođe do svojevrsnih promjena u Crnoj Gori.

microthumbWomen on Boards inspirativan i zanimljiv i već doveo do promjena u Crnoj Gori

Ana Kentera je izvršna direktorica MFI Alter Modus od 2015. godine. Karijeru u toj instituciji započinje 2000. godine kao menadžer finansija, a kasnije prelazi na poziciju direktora finansija i pravnih poslova.

Sa višegodišnjim iskustvom u mikrofinansiranju i formalnim obrazovanjem iz prava i finansijskog menadžmenta doprinijela je razvoju kompanije u oblastima upravljanja procesima, unapređenja organizacione strukture, poslovnog planiranja i finansijskog modelovanja. Pohađala je najrenomiranije međunarodne treninge u oblasti mikrokreditiranja i menadžmenta.

Kentera je stave da kombinacija različitih vještina pomaže polaznicima WoB programa da dobro sagledaju svoje dobre, ali i one manje dobre strane, dajući im alate i tehnike kako da rade na sebi i svom ličnom razvoju.

“Kompletan program prilagođen je ženskom načinu razmišljanja i usvajanja znanja, što mislim da je izuzetno važno za krajnje efekte programa. Raznovrsnost polaznica programa, po svim osnovama: iskustvo, životna dob, sektori u kojima rade, dali su poseban doprinos realizaciji programa. Puno toga različitog, a tako puno sličnosti u izazovima i situacijama sa kojima se susrijeću”, kazala je Kentera.

Sadržaji svih radionica, ističe ona, bili su izuzetno inspirativni i zanimljivi, kako za polaznice koje su eksperti za određene oblasti, tako i za one kojima je ta tema novina.

“Usvajanje mnoštva tehnika i alata, kao i materijali sa radionica, mogu se jednostavno prilagoditi i dobiti brzu upotrebnu vrijednost u svakodnevnom radu. Druženje sa ostalim polaznicama i razmjena iskustava, začin je od posebne važnosti, koji će ovaj program učiniti sjećanjem koje budi posebno lijepe emocije”, rekla je Kentera.

Kristina Bukilić, bankarski stručnjak sa više od 20 godina iskustva u finansijama, trenutno je na poziciji direktorice Sektora finansija i računovodstva u Erste banci. Ekonomista je sa magistraturom u oblasti upravljanja troškovima i sa Exectuive MBA diplomom poslovne škole Cotrugli. Osim toga, ovlašteni je revizor i licencirani računovođa. Kroz karijeru u bankarskom sektoru bila je na ključnim pozicijama odgovornim za vođenje finansija, računovodstva, izvještavanja i kontrolinga, izrade strategije i budžeta sa strateškim donošenjem odluka, upravljanjem podacima i njihovim kvalitetom, zatim imovinom i obavezama, uključujuči i angažmane na mnogobrojnim projektima. Poslovno planiranje, detaljna finansijska analiza, stav baziran na rezultatima, upravljanje velikim timovima i radionicama, samo su neke od vještina i znanja koje je razvila tokom svoje karijere. Učesnik je raznih međunarodnih i lokalnih konferencija i seminara, a takođe i član različitih upravljačkih tijela u banci i UBCG.

Srećna je, kako kaže, što je sa realizacijom programa ‚‚Women on Boards“ iniciran od strane IRF-a počela upravo Crna Gora koja je karakteristična po patrijarhalnoj matrici odnosa,

Bukilić kaže da bi voljela da vidi da kompanije angažuju i promovišu žene u upravnim, nadzornim i izvršnim odborima ne samo kako bi zadovoljile određeni procenat definisan propisima ili direktivama, već iz razloga što će raznolikost u odborima povećati uspješnost i profitabilnost.

Ona smatra da su radionice u okviru programa bile odlično stukturirane i izuzetno korisne.

“Još važnijim rezultatom ovog programa smatram samu promociju i stvaranje okruženja da se o tome sve više piše i priča, kao i networking tj. povezivanje sa ženama i raznim strukturama i tijelima koje se bave ovom temom. Upoznala sam divne žene i aktivno komuniciramo i dijelimo aktivnosti, pomažemo se i podržavamo, i vjerujem da ćemo nastaviti da radimo zajedno na snaženju ove i sličnih inicjativa u Crnoj Gori kroz različite kanale i dogadjaje, mentorstvom, podrškom, stvaranjem klime u okruženju koja omogućuje inkluziju”, kazala je Bukilić.

Tokom 20 godina iskustva i rada na rukovodećim pozicijama u različitim multinacionalnim kompanijama i industrijama, uključujući telekomunikacije, energetiku i izgradnju luksuznih real estate kompleksa, veći dio karijere sadašnje HR direktorice Luštice Development Olge Radović, bio je usmjeren ka upravljanju ljudskim resursima, gdje je njena uloga podrazumijevala kompleksno strateško planiranje i koordinaciju poslova vezanih za zaposlene i organizaciju.

Djelovanje Radović u poslovnom svijetu usko se vezuje za ulogu strateškog partnera i savjetnika najvišem rukovodstvu u kompanijama kada su u pitanju strateska planiranja, razvoj liderstva, te organizacione transformacije i kontinuirano unapređenje poslovanja. Strastveno se, kaže, trudi da pokrene i inspiriše promjene, te je njena uloga u kompanijama u kojima je radila uvjek bila da osigura ravnopravnu poziciju žena i jednaka prava da se bore u izazovnom poslovnom okruženju.

“Kroz svoju karijeru imala sam privilegiju da u međunarodnim i crnogorskim kompanijama u kojima sam radila, prisustvo žena uvjek bilo značajno. Kao HR direktor u tim kompanijama, imala sam priliku da učestvujem u donošenju odluka, rukovodeci se nultom tolerancijom kada je u pitanju diskriminacija po bilo kom osnovu. Danas, u kompaniji Lustica Bay, koja je dio Orascom Development-a, kompanije koja se kotira na Svajcarskoj berzi, ponosno ističem da je prisutnost žena na rukovodećim pozicijama blizu 50%. Za našu kompaniju, ovo je značajan rezultat koji ukazuje na odgovorno poslovanje u skladu sa ESG standardima. Ovaj primjer bi trebalo da slijede sve crnogorske kompanije, pa mi je čast da svojim djelovanjem kroz WOB dam svoj skromni doprinos”, kazala je Radović, dodajući da snaga IRF-a i EBRD-a dodatno potvrđuju uspješnost samog programa. 

“Budući da se bavim ljudskim resursima unazad dvije decenije, uvjerena sam da imamo jak potencijal kod žena u Crnoj Gori i kroz ovaj program ćemo svakako njih dodatno osnažiti da budu ravnopravni članovi u odlučivanju na visokim pozicijama u našem društvu i samim tim doprinijeti razvoju crnogorske ekonomije”, kazala je Radović.

Najviše je raduje to što će rezultat programa biti veća zastupljenost žena na odlučujućim mjestima u Crnoj Gori.

“Sama činjenica da ćemo biti jedna od prvih država u regionu koja će tu evropsku direktrivu da ispuni je poseban osjećaj. I ono što je po mom mišljenju i najvažnije jeste da se odluke za takve pozicije donose na osnovu znanja i iskustva, dodatnih liderskih vještina i naravno, žene sa snažnim integritetom zaista u Crnoj Gori zaslužuju da budu jednako zastupljenje”, istakla je ona.

Podsjetimo, program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja „Women on Borads“ po prvi put u Crnoj Gori okupio je žene, liderke koje su tokom šest modula od eminentnih stručnjaka imale priliku da uče o brendiranju, strateškom i finansijskom upravljanju, te liderstvu. Stečena znanja i vještine već sada su u prilici da koriste u svojim kompanijama, kao stručan i nepokolebljiv kadar.