PočetnaVijestiRaznolikost vještina i iskustva neophodna u odborima direktora kompanija
Izvor:PR Služba
Datum objave: 28.05.2024.
Share:
Vijesti

Raznolikost vještina i iskustva neophodna u odborima direktora kompanija

Raznolikost mišljenja, iskustava i vještina je neophodna u odborima direktora kompanija. Investiciono-razvojni fond Crne Gore je, upravo kroz prvu generaciju polaznica programa razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja »Women on Boards«, takav tim i okupio. U timu prve generacije WoB programa u Crnoj Gori bile su i Helena Filipović, Tanja Kažanegra i Jasna Pejović.

microthumbRaznolikost vještina i iskustva neophodna u odborima direktora kompanija

Helena Filipović diplomirala na Fakultetu za Internacionalni menadžment u Beogradu. Dio studija provela je u Parizu i New Yorku. Kako je tokom života boravila na relaciji Australija-Crna Gora, tako je imala priliku i da se lično i profesionalno usavršava u raznim kompanijama. Karijeru je započela u međunarodnim nevladinim organizacijama, a bankarstvom je počela da se bavi 2006. Imala je priliku da svoju bankarsku karijeru gradi u više stranih institucija (SOGE, CKB, Addiko, NLB) na rukovodećim pozicijama u različitim sektorima. Bila je i lider tima biznis bankara u jednoj od vodećih banaka u Australiji - National Australia Bank. Kao poseban izazov, ističe period karijere u diplomatiji, na poziciji Regionalni vice konzul Britanske ambasade za Crnu Goru, Srbiju, BiH, Albaniju i Kosovo. Filipović, koja tenutno radi u NLB banci na poziciji direktorice Sektora podrške poslovanju, ističe zadovoljstvo što je dio kompanije koja promoviše ono što je i jedan od ciljeva samog „Women on Boards“ programa - inkluzivnost žena na pozicijama odlučivanja. 

»Inspirativna predavanja, otvorene diskusije i vrijeme za samorefleksiju su na mene ostavile snažan utisak. Raznolikost vještina, iskustava, mišljenja je neophodno u odborima direktora i IRF je kroz prvu generaciju polaznica upravo takav tim okupio. Zahvalna sam na divnom iskustvu i upoznavanju ovih talentovanih žena. Željne smo i spremne da napravimo razliku u poslovnom ambijentu. Očekujem da kompanije prepoznaju stručnost i iskustvo žena kako bi u što većem broju dale svoj doprinos na ključnim pozicijama u korporativnom odlučivanju“, kazala je Filipović.

Jasna Pejović iskusni lider sa preko 20 godina iskustva u IT-u, prodaji i marketingu u međunarodnim korporacijama (Deutsche Telekom i Triglav), takođe je bila polaznica prve generacije WoB programa u Crnoj Gori. 2019. godine započela je sopstvenu preduzetničku karijeru i osnovala kompaniju „DigitalBee“ kroz čije obrazovne programe djeca i odrasli stiču znanja važna za uspjeh u digitalnom dobu. Suosnivač je startapa Flourish, digitalnog trenera za razvoj mekih vještina i emocionalne inteligencije koje naučno dokazano razvija emocionalnu inteligenciju i koje je dio UNDP kataloga preporučenih rješenja iz cijelog svijeta.

Podršku startup i preduzetničkoj zajednici pruža kroz mentorstva u startup akceleratorima, kroz sprovođenje programa za razvoj ženskog preduzetništva, ali i kao predsjednica Odbora za žensko preduzetništvo Privredne Komore Crne Gore.

Pejović kaže da da su joj WoB radionice donijele potvrdu i preispitivanja postojećih znanja, ali i nove uvide i saznanja. Program je osmišljen tako da prolazi kroz sve oblasti koje jedan član boarda treba da poznaje, ali osim toga pomaže i da prepoznate liderski stil koji vam najviše odgovara.

“Radinice su mi donijele i priliku da upoznam ostale polaznice i da se povežemo u divnu mrežu podrške. Osjećam se osnaženo i spremno da kao članica borda nekoj organizaciji pomognem da raste”, kazala je Pejović.

Radna biografija Tanje Kažanegre u najvećem dijelu vezana je za rad na rukovodećim radnim mjestima u javnom sektoru (Turistička organizacija Budve, Opština Budva i Opština Tivat), a zatim u turizmu (HG “Budvanska rivijera” a.d.) i bankarstvu (Prva banka Crne Gore - osnovana 1901.) Njeno aktuelno radno angažovanje je vezano za poslove izvršioca u osiguranju imovine i lica i razne poslove asistencije u HG “Budvanska rivijera” a.d. Budva. Uz brojne obuke i seminare koje je pohađala za nju, kako kaže, posebnu vrijednost predstavlja to što je kao polaznica prve generacije “Women on boards” programa, imala priliku da stekne nova i aktuelna znanja i vještine od renomiranih predavača, a koja će biti “must have” u budućem razvoju našeg društva.

“Značaj davanja doprinosa rastu i afirmacji ovog projekta razumijem, jer sam i sama bila, kao nadležna sekretarka Sekretarjata za lokalnu samupravu u Opštini Budva, sa svojim timom nosilac i realizator tri Lokalna akciona plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Budva” u periodu 2011. – 2016. godine”, istakla je Kažanegra.

“Evropska unija je uvela pravno obavezujuće kvote, kojima se velike kompanije u svim državama članicama obavezuju na najmanje 40% mjesta u odborima direktora za predstavnike manje zastupljenog pola, odnosno najmanje 33% svih izvršnih i neizvršnih direktora. Sada je taj prosjek iznad 30% na nivou EU, a u Francuskoj je npr. 45%. U Crnoj Gori je oko 15 %. U procesu harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, čiji je cilj da osigura primjenu načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce, kao i rodno uravnoteženu zastupljenost na najvišim rukovodećim pozicijama u sferi ekonomije, WoB projekat je napravio značajan korak naprijed kako bi primjena imala suštinsku vrijednost, na osnovu znanja i iskustva, liderskih vještina i integriteta”, kazala je Kažanegra.

Ostaje, kako je dodala, da integritet pokažu institucije i organi upravljanja u javnom i privatnom sektoru, u svom i interesu razvoja Crne Gore.

“’Lideri ne stvaraju sledbenike, oni stvaraju još lidera’. Cilj je održivo društvo za buduće generacije”, zaključila je Kažanegra.

Program „Women on Borads“ po prvi put u Crnoj Gori okupio je žene, liderke koje su tokom šest modula od eminentnih stručnjaka imale priliku da uče o brendiranju, strateškom i finansijskom upravljanju, te liderstvu. Stečena znanja i vještine već sada su u prilici da koriste u svojim kompanijama, kao stručan i nepokolebljiv kadar.