PočetnaOstaloPodrška posebnim ciljnim grupama

Podrška posebnim ciljnim grupama

Preduzetništvo i posebne ciljne grupe (mladi, početnici u biznisu, žene, individualni poljoprivredni proizvođači)

IRF CG će poseban fokus u narednom periodu imati na inkluzivnom rastu i razvoju koji uključuje promovisanje samozapošljavanja žena u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja i eliminisanja identifikovanih prepreka za započinjanje sopstvenog biznisa.

U Crnoj Gori je prepoznat potencijal angažovanja žena i mladih kao preduzetnika, tako da su dostupni različiti modeli finansijske i nefinansijske podrške. Međutim mladi i žene u Crnoj Gori su suočeni sa specifičnim izazovima u startovanju biznisa, a koji se uglavnom odnose na nedostatak: vještina za preduzetnički poziv, adekvatnog obrazovanja, radnog iskustva i finansijskih sredstava za započinjanje biznisa.

Poseban segment koji je u fokusu finansijske podrške IRF CG su i individualni poljoprivredni proizvođači, jer poljoprivreda predstavlja značajan izvor prihoda, posebno stanovništva sjevernog regiona. Osim toga sektor poljoprivrede ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, sa značajnim učešćem u bruto domaćem proizvodu (7%), uključujući ribarstvo i šumarstvo, tako da je neophodno raznim instrumentima, uključujući i agrarnu politiku unaprijediti kroz modernizaciju i standardizaciju, u cilju povećanja održivosti crnogorske privrede, smanjenja uvozne zavisnosti a i kreiranja izvoznog potencijala.

Osim toga, analiza prepreka za iniciranje preduzetničkih ideja je ukazala na nedostatak kolaterala kao jednu od glavnih barijera za dobijanje finansijske podrške, a samim tim i za realizaciju poslovne ideje. Taj problem je djelimično riješen, posebno u oblasti poljoprivrede, jer je poljoprivrednicima omogućeno korišćenje kolaterala na ruralnom području. Takođe, počev od 2020. godine dostupni su novi instrumenti koji se realizuju kao podrška posebnim ciljnim grupama i to u vidu garantnih šema kroz programe COSME i EaSI.

Mehanizmi podrške koje pruža IRF CG su od naročitog značaja, s obzirom da komercijalne banke, zbog stepena rizika i neadekvatnog kolaterala potencijalnih klijenata, nijesu spremne da aktivnije podrže ovu kategoriju preduzetnika.