PočetnaOstaloPodrška infrastrukturnim projektima

Podrška infrastrukturnim projektima

Cilj je unaprjeđenje kvaliteta života i uravnoteženi regionalni razvoj

Za dalji razvoj crnogorske privrede neophodno je na adekvatan način podržati balansiran regionalan razvoj u Crnoj Gori. Postoje značajne razlike između ekonomski i socijalno, aktivnog, centralnog i primorskog područja, u odnosu na sjeverni region, posebno uvažavajući činjenicu da sjeverni region ima neiskorišćeni ekonomski potencijal, posebno u sektoru turizma i poljoprivredne prerade.

Strategija regionalnog razvoja identifikovala je zahtjeve za regionalnim ulaganjem u infrastrukturu, kako bi se smanjio ekonomski jaz između sjevernog regiona i ostatka zemlje. Stoga je podrška ravnomjernom regionalnom razvoju kroz razvoj infrastrukture izuzetno značajan mehanizam koji će IRF CG u saradnji sa nadležnim ministarstvima i opštinama unaprijediti tokom narednog perioda.

Specifičnih oblasti djelovanja se odnose na: poboljšanje uslova života stanovnika u urbanim i ruralnim područjima širom zemlje; kroz poboljšanu i modernizovanu javnu infrastrukturu; ublažavanje negativnih trendova unutrašnjih migracija i podsticaj regionalnom razvoju; jačanje socijalne i poslovne kohezije između urbanih i ruralnih područja; podsticaj razvoja poljoprivrede i turizma kao glavnih sektora ekonomije u ruralnim područjima, kulturnim i istorijskim mjestima; zaštitu životne sredine i stvaranje životnog okruženja pogodnog za održivi razvoj.

U okviru ovog segmenta djelovanja, podrška bi se pružala razvoju komunalne infrastrukture, poboljšanju uslova za život i biznis, poboljšanju kvaliteta životne sredine, podsticanju “zelene” ekonomije i uticaj na energetsku efikasnost, razvoju preduzetništva i približavanju javnih usluga ljudima iz ruralnih područja.

Osim navedenog fokus je kreiranje optimalnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija što se u određenoj mjeri smatra i preduslovom daljih investiranja, u cilju sveukupnog razvoja i kreiranja novih radnih mjesta.