•  Farma Gvozdenovic
    Farma Gvozdenovic
  • Franca
    Franca
  •  Hotel Sato
    Hotel Sato

Podgorica, 01.07.2010. godine

U skladu sa planiranim aktivnostima Investiciono razvojnog fonda Crne Gore dana 01.07.2010. godine održana je Osma sjednica Odbora direktora Investiciono – razvojnog fonda Crne Gore A.D. (IRF CG).

Na predmetnoj sjednici, pored ostalog, razmatrane su i prve odluke o dodjeli kreditnih sredstava shodno Instrumentima finansijske podrške Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore za 2010. godinu i Konkursu za finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća koji je objavljen u štampanim medijima 13.05.2010. godine.

Odbor direktora IRF-a je na održanoj sjednici donio odluke o odobrenju investicionih projekata malih i srednjih preduzeća, koji će biti finansirani u saradnji i uz učešće poslovnih banaka koje učestvuju u ovom programu.

Ukupna vrijednost opredijeljenih sredstava za finansiranje malih i srednjih preduzeća na ovoj sjednici je preko 2,3 mil €, od čega se 2 miliona odnosi na odobravanje namjenskih depozita NLB banci i Atlasmont banci koji će se iskoristiti za svrhu kreditiranja investicionih projekata malih i srednjih preduzeća. Treba istaći da su banke potvrdile da će učestvovati u finansiranju projekata MSP-a dijelom i sa svojim sredstvima, što je bio i jedan od uslova odobravanja ovih sredstava,  tako da će se u krajnjem odobrena suma značajno povećati.

Odobreni projekti su iz oblasti turizma  i realizovaće se u sjevernom regionu Crne Gore, čime Fond opravdava svoje zalaganje kao institucije čija je misija ublažavanje disproporcije u regionalnom razvoju.

U međuvremenu, u cilju povećanja investicione aktivnosti u što kraćem roku, Investiciono-razvojni fond je potpisao protokole o saradnji sa većinom poslovnih banaka koje posluju u Crnoj Gori, čime su se stvorili uslovi za uspješnu saradnju na finansiranju preduzetnika i malih i srednjih preduzeća. Protokolima se predviđa učešće Fonda u finansiranju malih i srednjih preduzeća maksimalno do 70% traženog kredita dok ostatak obezbjeđuje poslovna banka, shodno svojoj poslovnoj politici.

Takođe će se finansirati projekti iz oblasti proizvodnje, poljoprivrede, usluga i turizma, a akcenat će se stavljati na projektima koji pospješuju izvoz, zapošljavanju dodatnu radnu snagu i realizuju se u manje razvijenom dijelu Crne Gore. Podsjetimo, maksimalna kamatna stopa na sredstva Fonda je 6% godišnje, a rok otplate se kreće i do 7 godina gdje je uključen i grejs period od maksimalno 2 godine, u zavisnosti od namjene plasiranog kredita.

KREDITIRANJE